המדינה הגישה היום (שלישי) לבג"ץ הודעה משלימה בנוגע למתווה הכותל. בהודעה נאמר כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שקל את מכלול נסיבות העניין והחליט שלא להביא את סוגיית מתווה הכותל לדיון נוסף בפני ממשלת ישראל. עוד נאמר בהודעת המדינה, כי אין לראות בהחלטה להשהות את מתווה הכותל משום חזרה מהבטחה שלטונית בעלת תוקף משפטי מחייב.

המדינה מציינת, כי "מדובר בסוגיה מובהקת של מדיניות, אשר על רגישותה ומורכבותה אין צורך להרחיב. לממשלה מסור מטבע הדברים שיקול דעת רחב באשר לאופן הסדרת הנושא, בכפוף כמובן לחובות מכוח הדין. בנסיבות אלו, לטעמם של משיבי המדינה, לא נפל כל פגם בהחלטתה של ממשלת ישראל להורות על השהיית יישומה של החלטה 1075, שהתקבלה כאמור על יסוד עמדתם של חלקי משרי הממשלה, כל עוד פועלת המדינה בהתאם לחובות המוטלות עליה מכוח הדין. לפיכך, סבורה המדינה שיש לדחות את שלוש העתירות". הודעת המדינה הוגשה באמצעות עורכי הדין ד"ר יובל רויטמן ונחי בן-אור ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.

בעקבות הודעת המדינה אמרה עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי, מנהלת המחלקה המשפטית בתנועה הרפורמית :"ראש הממשלה שבחר לא להביא את החלטת הממשלה בנושא מתווה הכותל לדיון מחודש, ממשיך בהתנהלות חסרת תום הלב והמבזה כלפי היהדות הרפורמית, הקונסרבטיבית ונשות הכותל. ראש הממשלה מתנער מחובת המדינה לאפשר תפילה שוויונית ומכבדת לכלל היהודים, על זרמיהם והשקפותיהם. אנו נשוב אל בית המשפט העליון ונדרוש מן השופטים לחייב את הממשלה לכבד את זכותם של מליוני יהודים בארץ ובעולם לשוויון, לכבוד ולחופש דת באתר המקודש ביותר לעם היהודי".
 
ח"כ איציק שמולי אמר בתגובה לתשובת המדינה בנושא הכותל: "החלטת הממשלה ותשובתה לבית המשפט בעניין הכותל היא חרפה ויריקה בפרצופה של יהדות התפוצות. עבור האינטרסים הפוליטיים שלו מוכן נתניהו למכור גם את זכותו של כל יהודי להתפלל בכותל והביא בכך למשבר עמוק עם היהודים באמריקה. אני מאמין שבית המשפט יתייחס בביטול לזגזוג הפראי של הממשלה וישים סוף לאפליית הזרמים הלא-אורתודוכסים. זהו הדבר המתבקש מבחינה מוסרית ומשפטית".