למעלה ממחצית מהחיילים הקרביים בצה"ל אינם שבעי רצון מהשירות הרפואי אותו הם מקבלים בצבא. כך העלה סקר מיוחד שערך משרד מבקר המדינה בקרב 801 חיילים, בהם 52 חובשים, המהווים מדגם מייצג של חיילים בגדודים בזרוע היבשה, ששהו בתעסוקה מבצעית או אימונים. כ-60% מהחיילים שהשיבו שאינם מרוצים ציינו בעיות בזמינות השירות הרפואי.

עוד עולה מהביקורת, כי חיילים לוחמים ושאינם לוחמים המתינו למפגש עם רופא מומחה ימים רבים מעבר לתקן שקבעה מפקדת קצין רפואה ראשי - 14 ימים בממוצע לחייל לוחם ו-21 יום בממוצע לחייל שאינו לוחם. מבקר המדינה מתריע עוד שבפגישות שהתקיימו עם מפקדי מרפאות הקריה ותל השומר התברר, כי גם זמן ההמתנה הממוצע לתור אלקטיבי לרופא ראשוני הוא ארוך ונמשך כשבועיים עד שלושה שבועות.

"הזכות לבריאות היא זכות בסיסית הנתונה לחייל כאדם. חיילי צה"ל מקבלים שירותי בריאות מחיל הרפואה על פי חוק. בשונה מאזרחי המדינה, הם אינם יכולים לקבל טיפול רפואי בקופות החולים על פי בחירתם", מסכם מבקר המדינה – "לכן, מעבר לחובתו של צה"ל לספק שירותי רפואה, יש לו גם אחריות ערכית ומוסרית לטיב השירות הרפואי הניתן לחיילים ובין היתר לזמינותו". סגן הרמטכ"ל צריך להפיק לקחים מדו"ח זה".מצה"ל נמסר בתגובה: "בימים אלו מתבצעת בצה"ל עבודת מטה לשיפור וייעול המענה הניתן ברפואת השגרה בצה"ל. במסגרת עבודת המטה נבנתה תוכנית אסטרטגית רב-שנתית בשם "לבן וחאקי" הכוללת בתוכה התייחסות למעבר אנשי קבע לרפואה אזרחית וכן יושמו בשטח צעדים שונים לטובת הנגשת הרפואה לחייל כדוגמת מרפאות שיניים ניידות, מתן מענה ראשוני מרחוק בתחום בריאות הנפש, קיצור תורים לפיזיותרפיה ועוד. מעבר של אנשי קבע לקבלת טיפול רפואי במרפאות אזרחיות נועד להתמודד עם העומס הקיים ויסיט את הרופאים לטיפול בחיילי החובה.
 

"באשר לטענה כי זמני ההמתנה למענה ראשוני וטיפול רפואי מתקדם ארוכים, נציין כי חרף העובדה שלא קיים בישראל נוהל מחייב לזמן המתנה למפגש רפואי ראשוני, הנחה קרפ"ר, תא"ל דודו דגן, כי זמן המתנה הראוי למפגש ראשוני שאינו דחוף עם רופא הינו עד שבעה ימים. הגדרה זו תעוגן בפקודות לאחר מימוש תוכנית "לבן וחאקי". כמו כן על מנת לצמצם את זמני ההמתנה הארוכים אויישו המוקדים הטלפונים בכ-110% מהתקינה הקיימת. 
 

"באשר לטענה כי זמן ההמתנה של לוחמים ארוך יותר משל חיילי מפקדה נציין כי חיל הרפואה פועל במספר אמצעים על מנת לשפר את זמני ההמתנה לרופא מומחה ומחויב למתן טיפול רפואי מיטבי לכלל החיילים בכל התפקידים. יתרה מכך, לחיילים במערך הלוחם קיימת מכסה של תורים ייעודיים השמורים להם ומתאימים לאופי שירותם".
 

"באשר לטענה לפגיעה בשכרם של הרופאים הצבאיים נציין כי בשנה האחרונה נחתם ומומש הסכם שכר משמעותי לאוכלוסיית הרופאים אשר הביא עימו שיפור משמעותי בשכר הרופאים, תנאיהם הסוציאלים, ימי החופשה ועוד".