נציבת שירות בתי הסוהר, רב גונדר עפרה קלינגר, מינתה לאחרונה קצין ממטה הנציבות של שב"ס, כדי שיבצע בדיקה ראשונה אודות תלונה שהוגשה על ידי חייל ששירת כסוהר בכלא קציעות. לטענתו, לאחר שנשפט בגין עבירת משמעת, נאזק באזיקונים מפלסטיק במשך שעות, כל זאת לעיני אסירים בטחוניים. עוד טען כי גם בקשתה של קצינה לשחררו מהאזיקונים עלו בתוהו.

האירוע התרחש לפני מספר חודשים, כך עולה מתלונת החייל, שבינתיים הוחזר לבקו"ם לשיבוץ מחדש. הוא נשפט למספר ימי מחבוש, זאת בעקבות עבירה משמעת שהוא נחשד בביצועה, התנהגות שאינה הולמת מול אסירים בכלא, בעודו בתפקיד. קצין בכיר שפט אותו בכלא לימי מחבוש ולאחר מכן, לטענתו, הוא נאזק באזיקונים כדי לפגוע בו. 

בתלונה שהעביר, סיפר החייל כי קצינה שהבחינה בו כשהוא אזוק באזיקונים ביקשה לשחררו, אולם אז נמסר לה כי על פי הנחיית הקצין הבכיר קיים חשש לכאורה שהחייל יברח ולכן ישנה הוראה חד משמעית שלא לשחררו מהאזיקים. כך לטענתו, שהה במשך מספר שעות באותו מקום כשהוא כאמור אזוק. לאחר מכן הועבר לריצוי עונשו בכלא, ועם שחרורו הוא נגרע משב"ס ונשלח לשיבוץ מחדש. בשב"ס קיבלו את התלונה ומונה קצין שיערוך בדיקה לבירור נסיבות המקרה. על פי ההנחייה, במידה ויימצא כי התנהלותו של הקצין מכלא קציעות היתה בניגוד לנהלים, ימונע קצין בודק שיחקור את האירוע מראשיתו ועד סופו. 

בשב"ס נמסר כי האירוע מוכר ונמצא בבדיקה.