ארכיון כתבות חדשות מהארץ והעולם - בריאות 2014 , חודש - יולי