שמיני עצרת

מעריב
שמיני עצרת הוא חג מקראי החל בכ"ב בתשרי. הוא אמנם מתקיים סמוך לסוכות, אך נחשב כחג נפרד. בישראל חל באותו יום גם חג שמחת תורה, שהוא השם הפופולרי יותר ליום זה, למרות שאינם חגים זהים. התורה מצווה לשבות בשמיני עצרת ממלאכה, מלבד מלאכת אוכל נפש.