חדשות מתפרצות

ראש הממשלה פועל לקידום תחילת שידורי התאגיד הציבורי בסוף אפריל

המדינה הגישה לבג"ץ את תגובתה לעתירות הנוגעות לתאגיד השידור הציבורי. המדינה מעדכנת כי בימים אלה סיכמו ראש הממשלה, המכהן כשר התקשורת, ושר האוצר, כי יפעלו לקדם בהקדם תיקון לחוק השידור הציבורי הישראלי, כך שמועד תחילת שידורי התאגיד יחול ביום 30.4.17. בד בבד, יבוטל ההסדר בחוק המאפשר לשרים להקדים את יום תחילת השידורים בהתאם להודעה מנומקת של מועצת התאגיד, בדבר מוכנותו להתחיל לשדר החל מיום 1.1.17.

מור שמעוני 12/12/2016 14:00
שתפו:
עוד מבזקים