חדשות מתפרצות

עלייה בעודף החשבון השוטף של מאזן התשלומים בסחר החוץ של ישראל ב-2018

חדשות טובות לענף סחר החוץ של ישראל: העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בסחר החוץ של ישראל בשנת 2018 הסתכם ב-11.0 מיליארד דולר, שהוא 2.9% מהתוצר הלאומי הגולמי (תמ"ג). זאת, בהמשך לעודף של 10.1 מיליארד דולר (2.9% מהתמ"ג) בשנת 2017 ושל 12.3 מיליארד דולר (3.9% מהתמ"ג) בשנת 2016.

העלייה בעודף בחשבון השוטף בשנת 2018 לעומת שנת 2017 נובעת מעלייה של 3.8 מיליארד דולר בחשבון ההכנסות הראשוניות, מעלייה של 3.4 מיליארד דולר בחשבון השירותים, ומעלייה של 0.2 מיליארד דולר בחשבון ההכנסות המשניות. עליות אלו קוזזו בעלייה של 6.5 מיליארד דולר בגירעון בחשבון הסחורות.
 

ג'ון בן זקן 14:31 10/03/2019
שתפו:
עוד מבזקים