חדשות מתפרצות

עלייה של 3.3 אחוזים בתמ"ג בשנת 2019

בשנת 2019 חלה עלייה של 3.3 אחוזים בתוצר המקומי גולמי במשק ועלייה של 1.3 אחוזים בתוצר לנפש, כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטקה. ב-2019 חלה עלייה של 3.9 אחוזים בהוצאה לצריכה פרטית ועלייה של 4.1 אחוזים בהוצאה לצריכה ציבורית. עלייה של 3.3 אחוזים נרשמה בייצוא הסחורות והשירותים ועלייה של 0.3 אחוזים בהשקעות בנכסים קבועים. בלמ"ס ציינו כי על פי נתונים מנופי עונתיות על התפתחות צמיחת התוצר לפי רבעונים מראים שברבעון השלישי של שנת 2019, עלה התוצר ב-4 אחוזים, לאחר עלייה של 0.8 אחוזים ברבעון השני ו-4.6 אחוזים ברבעון הראשון.

משה כהן,ג'ון בן זקן 31/12/2019 14:25
שתפו:
עוד מבזקים