בנק ישראל פרסם אתמול קול קורא לקידום מתווה מדורג למתן רישיונות בנק לגופים חוץ־בנקאיים, כדי להגדיל את התחרות. קבלת הרישיונות תתאפשר גם לחברות כרטיסי אשראי כמו ישראכרט, כאל ומקס, המתכוונות לנצל את ההיתר.

המפקח על הבנקים דני חחיאשווילי יעמוד בראש צוות שמטרתו לאתר חסמי כניסה נוספים. המתווה החדש חשוב במיוחד, שכן הגופים החדשים יהיו רשאים לגייס פיקדונות מהציבור ולהעמיד מתוכם אשראי. גיוס ההון צפוי להוזיל את מקורות האשראי ויגדיל את הריבית על פיקדונות.

מדיניות מתן הרישיונות החדשים תותאם לפעילות המבוקשת ולרמת הסיכונים בפעילות של הגוף מבקש הרישיון. ככל שרמת הסיכון תהיה גבוהה יותר, הגוף יידרש להציג מקורות הוניים עצמאיים גדולים יותר.

בשנים האחרונות פעל בנק ישראל להגברת התחרות ולעידוד כניסת שחקנים חדשים באמצעות הסרת חסמים, ובכלל זה הקמת לשכת שירות טכנולוגית, מאגר נתוני אשראי והקלת הרגולציה שהביאה לראשונה זה 40 שנה, להקמת הבנקים וואן זירו ואש.

הנגיד פרופ' אמיר ירון אמר: "גיוס פיקדונות ומתן אשראי מחייב קבלת רישיון בנק מבנק ישראל, כדי לשמור על כספי המפקידים לפי סטנדרט בינלאומי. כדי לעודד את התחרות והחדשנות במערכת הפיננסית, יוכלו הגופים החדשים לגייס פיקדונות ולתת אשראי, לצד עיסוקם הפיננסי השוטף".

המפקח דניאל חחיאשוילי: "מבנה החקיקה הנוכחי מגביל את היכולת של גופים פיננסיים להיכנס לבנקאות. הוועדה תמליץ על מדיניות, תיקוני חקיקה ורגולציה שיפחיתו את חסמי הכניסה לקבלת רישיון, תוך שמירה על כספי הלקוחות ויציבות המערכת".