יהודה שרוני

יהודה שרוני העורך הכלכלי של מעריב
יהודה שרוני