בנק לאומי סיים את הרבעון הראשון של 2024 ברווח מפתיע של 2.8 מיליארד שקל בהשוואה ל-981 מיליון שקל. הרבעון נרשם רווח חד-פעמי של 632 מיליוני שקל נטו ממכירת בנייני המטה בתל אביב במסגרת מעבר ההנהלה בראשות המנכ"ל חנן פרידמן לקמפוס בלוד.

 הרווח מהווה תשואה של 20.2% על ההון העומד על 57.1 מיליארד שקל שכמו הרווח הגבוהה במערכת. בכך עקף לאומי את המזרחי טפחות. יחולק דיווידנד של 1.1 מיליארדי שקל מתוכו 835 מיליוני שקל במזומן ו-280 מיליוני שקל ברכישה עצמית של מניות כחלק מתכנית של מיליארד שקל.

  לאומי מציג את יחס יעילות (הוצאות תפעוליות מחולק בהכנסות תפעוליות) של 29% הטוב במערכת למרות זינוק של כ-200 מיליון שקל בהוצאות התפעוליות (הוצאות שכר) ל-1.8 מיליארד שקל.

הפיקדונות גדלו ב-11.8% ל-595.8 מיליארד שקל. האשראי לציבור ב-2.2% ל-428.6 מיליארד שקל. האשראי למשכנתאות זינק ב-8.9% ל-134.3 מיליארד שקל. ההוצאות להפסדי אשראי ירדו מ-406 מיליון שקל ל-222 מיליון שקל.

  ההפרשה כולה נובעת מההפרשה הקבוצתית בשל השפעת נתוני המאקרו. בהפרשה הפרטנית נרשם מעבר להכנסה. הכנסות הריבית נטו נשחקו ב-4% ל-3.77 מיליארד שקל.

 חגית ארגוב ראש החטיבה הפיננסית: ״התוצאות הושגו בתקופה מאתגרת במיוחד, תוך נקיטה במדיניות שמרנית. התוצאות מעידות על חוסנו של הבנק כגוף הפיננסי המוביל במשק ועל יכולתו להמשיך ולתמוך בכלכלה".

 "מגוון הכלים הפיננסיים המתקדמים שמבדלים אותנו מבנקים אחרים מאפשרים לנו להמשיך בצמיחה האחראית בסגמנטים האסטרטגיים שנבחרו ולהתמודד באופן מיטבי עם אתגרי המציאות המשתנה״.

רווחי הבנק הבינלאומי ירדו ברבעון הראשון ב-9.8% בהשוואה לתקופה המקבילה והסתכמו ב-569 מיליון שקל למרות שהם כוללות הכנסות ממיסים בהיקף 49 מיליון שקל. הרווח משקף תשואה על ההון של 18.7% נחשבת לגבוהה. הבנק מנוהל על ידי אלי כהן ויו"ר הדירקטוריון משמש רון לבקוביץ.

  ההכנסות ירדו ב-7% ל-1.58 מיליארד שקל. רווחי המימון צנחו ב-12.6% ל-1.16 מיליארד שקל בשל מעבר לקוחות לפיקדונות נושאי ריבית. ואכן פיקדונות הציבור גדלו ב- 13.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ל-196.6 מיליארד שקל. 

  תיק נכסי הלקוחות מסתכם ב-720 מיליארד שקל. האשראי לציבור קטן ב-2.5%  ל-116.8 מיליארד שקל בשל ירידה באשראי לעסקים גדולים.