משרד העבודה והרווחה השיק מחדש הבוקר (ראשון) את אתר "רייטינג לעבודה", המדרג את הביקוש עבור כל מקצוע במשק ואת השכר המוצע למשרות השונות. הדבר התרחש במסגרת המלצות ועדת תעסוקה 2030 שהקים השר חיים כץ וכחלק מההיערכות לשוק העבודה העתידי. בקצה העליון של הביקוש בשוק נמצאים מפתחי התוכנה – אלה קיבלו גם את ציון הביקוש הגבוה ביותר וגם השכר המוצע בהם למשרה פנויה הוא הגבוה ביותר, ועומד על כ-17,500 שקלים לחודש. 
בנוסף, בראש טבלת הביקוש מופיעים גם מגוון של תחומים שאינם דורשים השכלה אקדמית אלא הכשרה המקצועית, כגון בנאים, מסגרים ונהגי משאיות. לעומת זאת, משרות פחות מבוקשות הינם פקידים ועובדי מזכירות - אלה מאופיינים במיעוט של משרות פנויות במשק ובשכר נמוך יחסית למשרה פנויה: כ- 5,500 שקלים לחודש בלבד. עוד מופיעים בתחתית הרשימה: מעצבים גרפיים, סדרני סחורות ופקידי שכר וסטטיסטיקה. השכר שלהם שווה לפחות ממחצית השכר של מנתח הבטחת איכות ושל בודקי התוכנה, הנמצאים בחלק העליון של הרשימה.

"רייטינג לעבודה"  מציג את ציון הביקוש לכל מקצוע בין 1 ל-10 ואת השכר המוצע למשרה פנויה במשק. הדירוג נעשה על פי מספר המשרות הפנויות, היחס בין מספר המשרות הפנויות למועסקים באותו המקצוע, את השכר למשרה פנויה, את השכר הממוצע לקבוצת מקצועות ואת משך הזמן שלוקח למעסיק לאייש משרה. המדרוג מבוסס על מידע שנאסף מעובדים וממעסיקים על 150 מקצועות נפוצים בשוק העבודה, והם עונים על שאלות בסיסיות של העובד: מה הביקוש למקצוע שבו רוצים לעסוק? האם יש מקצועות דומים המבוקשים יותר בשוק? מה השכר הצפוי לי בתחילת הקריירה?

שר העבודה והרווחה חיים כץ הסביר כי " המטרה שלנו היא להקל על צעירים וצעירות בתחילת דרכם, כך שבהליך בחירת המקצוע לחיים הם יראו תמונה מלאה של הביקוש ואת רמות התגמול בשוק העבודה הישראלי. אנו  פועלים לשכלול הדף כך שיציג תמונה רחבה יותר הכוללת פילוח גיאוגרפי ומגמות צפויות בשוק העבודה".