הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, קובי בר נתן, פרסם היום (שלישי) את דוח השכר בשירות המדינה ובגופי הביטחון. מהנתונים עולה כי במשרדי הממשלה יש למעלה מ-36 אלף משרות, והשכר הממוצע בהן בשנת 2019 עמד על 16,991 שקלים? כמו כן, במערכת הבריאות הממשלתית עמד השכר הממוצע על 18,990 שקלים, ובמערכת החינוך הממשלתית הגיע השכר הממוצע ל- 13,688 שקלים.  

במערכת הבריאות הממשלתית 33,675 עובדים בשכר ממוצע של 18,990 שקל למשרה מלאה, כאשר העבודה במערכת הבריאות הממשלתית מאופיינת גם בשכר גבוה ביחס למגזר הפרטי - 81% מהעובדים מרוויחים מעל השכר הממוצע במשק. הרופאים הם העובדים בעלי ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר במערכת הבריאות, בפער משמעותי מאחרים, ופערי השכר בין רופאים ותיקים לרופאים צעירים עומד על פי 5.

עוד נכתב במסמך כי הסכם הרופאים ב- 2011 הביא לעלייה משמעותית מאוד בשכר הרופאים, אך גם יצר שונות בקצב עליית שכרם של הרופאים לפי תפקידים. שכרם הממוצע של רופאים בתפקידי מומחים בכירים עלה בעשור האחרון בשיעור הגבוה ביותר- 83% ושכרם הממוצע של רופאים מתמידים שהחלו לעבוד בשנת 2010 עלה ב- 123.6% במשך העשור מיום כניסתם לתפקיד. כמו כן, שכר הרופאים בבתי חולים בפריפריה גבוה באלפי שקלים משכרם בבתי החולים במרכז– 41,400 שקלים  לעומת 33,400 שקלים בהתאמה.

רופאים בחדר ניתוח, אילוסטרציה (למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה, צילום: נתי שוחט, פלאש 90)רופאים בחדר ניתוח, אילוסטרציה (למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה, צילום: נתי שוחט, פלאש 90)


פרק אחר בדוח מתייחס למערכת החינוך הממשלתית, בה היו בשנת 2019 כ-112 אלף משרות, בשכר ממוצע של 13,688 שקלים למשרה מלאה. מדובר כאמור בשכר הגבוה ב-27% מהשכר הממוצע במשק באותה שנה. כמו כן, משנת 2012 גדל מספר המשרות במערכת החינוך הממשלתית ב-23% ומספר העובדים גדל ב-25%, כאשר מספר התלמידים גדל ב-18% בלבד. מספר התלמידים למורה הוא מהנמוכים במדינות ה- OECD.

עוד עולה מהמסמך כי הרפורמות במערכת החינוך הגדילו את תקציב שכר עובדי ההוראה במערכת החינוך כולה בעשרות אחוזים ובשנת 2019 הוא עמד על כ- 38.6 מיליארד שקלים. עם זאת, לא חל שיפור במיומנויות עובדי ההוראה, והם בין הנמוכים במדינות ה- OECD. בנוסף, ישראל מובילה בפערי שכר בין מורים ותיקים לצעירים בקרב מדינות ה-OECD - זאת, בשל רכיב הוותק, שהוא הדומיננטי ביותר בקביעת שכרם של מורים בישראל, כפי שמשתקף מפערי השכר בין המורים המתחילים למורים הוותיקים. בנוסף, רכיב הוותק של המורים מהווה תמריץ שלא להתקדם לתפקידי ניהול.

במסמך נכתב עוד כי שכר המורים אינו נמוך בהשוואה בין-לאומית. היחס של שכר המורים אל מול שכר עובדים אחרים בעלי השכלה על-תיכונית במשרה מלאה, בישראל, גבוה מאותו יחס, בממוצע, במדינות ה- OECD, זאת למרות שעובדי ההוראה בישראל עובדים משמעותית פחות שעות מעמיתיהם באירופה, בממוצע של בין 23% ל- 34% פחות. כמו כן, חוסר חפיפה בין ימי החופשה של ההורים לימי החופשה במערכת החינוך מהווה כשל שוק, המביא לאובדן תוצר של מיליארדי שקלים בשנה למשק, וכ-3.7% משעות ההוראה בישראל מבוצעות על ידי ממלאי מקום. מקרב עובדי ההוראה – רוב שעות מילוי המקום מתבצעות על ידי מורים בתחילת דרכם.

כיתה ריקה (אילוסטרציה) (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)כיתה ריקה (אילוסטרציה) (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)


מהנתונים העוסקים במערכת הביטחון עולה כי שיעורי המשרה בה הם הגבוהים ביותר מכלל המערכות, ונמצאים בממוצע של 100% שיעור משרה. כמו כן, השכר משולם באופן גלובלי, דבר אשר עוזר לצמצם פערי שכר בין גברים לנשים שלעיתים נובעים מפערים בעבודה נוספת. סכום תשלומי הפנסיה לפורש מצה"ל עומד בממוצע על 7.72 מיליון ש"ח, סכום גבוה יותר מהמשולם ביתר הגופים. כמו כן, הפורשים מצה"ל מקבלים הגדלה בקצבתם. הנושא המדובר נמצא כיום בדיון בבג"ץ.

במסמך נכתב עוד כי על צה״ל להתכנס לקצבה ממוצעת בגובה של 12,000 שקלים בעבור קצינים פורשי שנת 2025 ואילך, זאת במחירי 2015. הקצבה הממוצעת המשולמת לקצינים פורשים כיום גבוהה מהסכום האמור.