"על פי הצפי הקיים, יחול מחסור גם במאבטחי מוסדות החינוך", מעריך מנכ"ל הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל פיני שיף. 

"תופעת המחסור בעובדים בענפים רבים במשק הישראלי לא פוסחת גם על ענף האבטחה בישראל. חברות אבטחה עוסקות בחודשים האחרונים בגיוס מסיבי של עובדים ומציעות מענקים כספיים למתגייסים, אך התהליך עדיין אטי ואינו 'סוגר את השורות' לכל צורכי האבטחה בגופים מאובטחים רבים במגזר הציבורי והפרטי", ציין שיף.

לדבריו, בשיתוף עם חטיבת האבטחה במשטרה נבחנת בימים אלו תפיסת האבטחה במוסדות אלו בניסיון לתת מענה משולב של כוח אדם, הטמעת טכנולוגיה, מערכות שליטה, בקרה והרתעה וקיום סיורים רכובים. "כל האמצעים נועדו לתת כיסוי אבטחתי נדרש לבתי הספר. האחריות לשלומם של מאות אלפי התלמידים מתורגמת היטב לשינויים בתפיסות האבטחה", הוא הסביר.

שיף הודיע שהחל מ־ 1 בספטמבר ייכנס לתוקף הסכם העבודה הקיבוצי, אשר נחתם לאחרונה בשיתוף עם ההסתדרות הכללית. "עובדי ענף האבטחה יזכו לתוספות שכר משמעותיות, הנגזרות מרמת הכשרתם", אמר.

כמו כן, שיף ציין כי ההסכם קובע שכר דיפרנציאלי צמוד למשך הכשרתו של איש האבטחה, ומבטיח העלאת שכר לאלו המועסקים כיום.

הוא הבהיר כי רמות השכר אינן אחידות. "מאחר שבמאות גופים ניתנים שירותי אבטחה, מדובר במכרזים שונים ובערך שעת עבודה שונה - זו שבמוסדות חינוך אינה דומה לזו שבמשרד ממשלתי או בבית חולים ובגופים נוספים.

"ההסכם קובע עליית שכר מכ־ 10% ועד לכ־ 60% מעל שכר המינימום", הוא פירט. כיתה ריקה. עלייה של 4.7%