חברת אלקטרה צריכה, זכיינית מותג חנויות הנוחות סבן אילבן, דיווחה במסגרת דוחותיה השנתיים על בחינה מחדש של המודל העסקי להפעלת רשת החנויות ואפשרות לצמצום משמעותי של פעילות הרשת בישראל.

ההודעה נמסרה על רקע הפסדים יוצאי דופן של 68 מיליון שקל במגזר המזון. סבן אילבן פועלות בישראל באמצעות שמונה סניפים, שהראשון הושק בתחילת 2023 בדיזנגוף סנטר בתל אביב.  אף שרשת חנויות הנוחות נחשבת לאחת המוצלחות בעולם, דווקא בישראל היא נכשלת בכל פעם מחדש.

אלקטרה הייתה האחרונה לקבלת הזיכיון החדש. רשת סבן אילבן ידעה זעזועים ניהוליים, ומנהלה אבינועם בן מוחה עזב באוגוסט 2023. תהליך ארגון מחדש שבוצע ברשת גרר רישום הוצאה חשבונאית חד־פעמית של 42 מיליון שקל.

לקבוצת אלקטרה היו תוכניות יומרניות ביחס לרשת, והייתה כוונה לפתוח בישראל 30 סניפים. את הכישלון של רשת סבן אילבן ניתן לייחס בעיקר לכישלון ניהולי ביחס לציפיות שהיו בקבוצת אלקטרה. עם זאת, נראה כי המודל העסקי של הרשת לא היה