חברת דיפלומט תשלם קנס של 9 מיליון שקל. כך הודיעה היום (ראשון) רשות התחרות. זאת בגין הפרות סעיפים בחוק קידום התחרות בענף המזון, העוסקים בהתערבות בשטחי תצוגה אצל קמעונאים, ובהעברות תשלומים לקמעונאים, שלא כהנחות למוצרים אותם היא מוכרת להם.

הורדת דירוג האשראי, עליית המחירים והמלחמה בצה"ל: הגיע הזמן שסמוטריץ' יתפטר | שרוני

בתחילת שנת 2022 פתחה הממונה על התחרות בבדיקה רוחבית של כלל ההסכמות הקיימות בין ספקי המזון הגדולים לקמעונאי המזון הגדולים. הבדיקה התמקדה בהתנהגות הספקים ובחנה את היחסים המסחריים שבין כל אחד מהספקים הגדולים לבין כל אחד מהקמעונאים הגדולים ואת עמידתם בהוראות חוק המזון. לבסוף, הגיעה הממונה להסכמות לפני כשנה עם מרבית הספקים הגדולים שעלה חשש כי הפרו את חוק המזון, ובמסגרתן ספקי המזון שילמו במצטבר מעל 23 מיליון שקל לאוצר המדינה. 

לאחרונה פורסמו לעיון הציבור הסכמות עם חברת סנו על תשלום עיצום כספי של למעלה מ-16 מיליון שקל, והסכמות עם חברת נטו על תשלום עיצום כספי של למעלה מ-18 מיליון שקל. כעת מפורסמת ההסכמה עם דיפלומט לעיון הציבור.