דוח מצב המדינה של מרכז טאוב קובע כי בישראל עדיין עובדים יותר מממוצע זמן העבודה בעולם המפותח, רמת המחירים גבוהה ב־38% מהממוצע וישראל היא היקרה בעולם המפותח.

נתניהו לדין: חבל שעדיין לא הוקם בהאג מוסד בינלאומי לפשעי יוקר המחיה

הדוח מוצא כי ב־2010 עבדו הישראלים בממוצע 1,954 שעות בשנה, 13% יותר מכמות השעות החציונית במדינות העולם המפותח. ב־2022 הייתה כמות שעות העבודה הממוצעת בישראל מעט נמוכה יותר, 1,892 שעות, אך הפער לעומת מדינות ה־OECD גדל ל־16%. במקביל, חוקרי מרכז טאוב מדגישים כי ישראל היא היקרה במדינות העולם המפותח.

בשנת 2022 רמת המחירים בישראל הייתה גבוהה ב־38% מהממוצע במדינות ה־OECD. "החריגה של ישראל בולטת במיוחד וייתכן שהיא קשורה למשקלו הגבוה של סעיף הדיור בסל הצריכה בישראל", אומרים מחברי הדוח.

ישראל היא בין המובילות בשיעור הקשישים הסיעודיים. בשנים האחרונות חל גידול דרמטי במספר הקשישים המקבלים גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי. מ־2012 ועד 2022 הוכפל מספרם, בשעה שמספרם של מקבלי גמלת אזרח ותיק, שניתנת בהגעה לגיל הפרישה, גדל ב־40% בלבד.

הדוח מוצא שינויים משמעותיים במקצועות הלימוד לתואר ראשון. שיעור הסטודנטים והסטודנטיות למתמטיקה, לסטטיסטיקה, למדעי המחשב, להנדסה ולאדריכלות גדל באופן ניכר, ב־29% בקרב יהודים וב־23% בקרב ערבים. לעומת זאת, שיעור הסטודנטים למדעי החברה, למדעי הרוח, לחינוך ולאומנות ירד ב־15% בקרב יהודים וב־21% בקרב ערבים.

כמות הפליטות של גזי חממה אינה מראה סימני ירידה, להפך. היקף הפליטות ב־2022 היה גבוה מזה שהיה בתחילת המאה, משום שקצב העלייה של ייצור חשמל ממקורות מזהמים ופולטי גזי חממה, כמו גז מחצבים, פחם ותזקיקי נפט, היה גדול באותה שנה מקצב עליית הייצור ממקורות מתחדשים.

שיעורם היחסי של הגזים הנפלטים כמעט לא השתנה לאורך תקופה זו. גם שיעור ההטמנה של פסולת ביתית הוא מהגבוהים בעולם המפותח. בתוך שנים אחדות לא יהיו עוד שטחים מאושרים להטמנת פסולת. במרכז טאוב מדגישים כי "החזון של המשרד להגנת הסביבה למשק פסולת בר־קיימה עד 2050 נראה רחוק ממימוש".