קבוצת הביטוח הראל ביטלה באופן חד-צדדי את השירות של ביקור רופא, שניתן במסגרת פוליסות ביטוח הבריאות. תלונות בנושא הגיעו ל"מעריב-השבוע| מכמה מבוטחים בחברה. הראל נחשבת למבטחת הגדולה ביותר בענף הביטוח בתחום ביטוחי הבריאות.

כך למשל פ' דניאל מאשדוד כתב: "קיבלתי לא מזמן הודעה מחברת הראל שהפיקוח על הביטוח החליט שמרכיב של ביקור רופא לא ייכלל יותר בביטוח. לי לא ברור למה. מי שמשתמש בשירות הם אנשים מבוגרים או הורים לילדים שיצטרכו עכשיו לשלם 125 שקלים עבור השירות".הראל: קיצצנו את השירות כדי להימנע מהעלאת פרמיותמבדיקת "מעריב-השבוע" מתברר כי במסגרת האחדת פוליסות הביטוח וכדי להימנע מהאפשרות להעלאת הפרמיות, התבקשו חלק מחברות הביטוח לקצץ חלק מהשירותים. נראה שגם חברות ביטוח נוספות יפעלו בדרך זו.

מהראל נמסר בתגובה לפניית "מעריב-השבוע": "הוראות המפקחת על הביטוח בנוגע לכללים שחלים על כתבי שירות קובעות בין היתר שהחל מ-30.6.16 אין באפשרות החברה לחדש כתבי שירות מסוימים וביניהם שירות ביקור רופא עד הבית. "עוד קובעות ההוראות כי התנאים מחייבים קשר ישיר בין השירות לתוכנית הביטוח וכי השירות יינתן בשל מקרה ביטוח. שירות ביקור רופא עד הבית אינו נובע בהכרח ממקרה ביטוח המכוסה בתוכנית הביטוח לכן אין באפשרות החברה לחדשו".