מחיר הבנזין למכוניות צפוי לזנק מחר בחצות ב־11־12 אגורות לליטר בעקבות העלייה החדה במחירי הדלק בעולם. בעקבות כך, עלול מחירו של ליטר בנזין (כולל שירות) להגיע ל־6.3 שקל ואולי אף ליותר מכך. הסיבה להתייקרות זו טמונה בעובדה כי מחיר חבית נפט מסוג ברנט חצה בסוף השבוע את ה־70 דולר, והוא ממשיך במגמת העלייה. הזינוק בולט במיוחד על רקע העובדה שרק לפני שנה בלבד, המחיר היה נמוך מ־50 דולר. מחירי הדלק בנמל לרווה האיטלקי הנם בסיס ההתייחסות לקביעת מחירי הבנזין בישראל.

מנגד, שער הדולר, מרכיב נוסף בקביעת המחיר, דווקא נחלש, וירד בסוף השבוע אל מתחת ל־3.4 שקל. יצוין כי בזמן שעבר מהפעם האחרונה שבה נקבע מחיר הבנזין, נחלש הדולר בכ־2%. יתר מרכיבי המחיר, בהם המסים ומרווח השיווק, נותרו ללא שינוי.

לפני כחודשיים הודיע מנהל הדלק כי מרווח השיווק, שעומד כיום על 60 אגורות, אמור היה לרדת ב־9.5 אגורות, וזאת בעקבות בדיקה שנעשתה. למרות זאת, לאחר בדיקה שנעשתה, והממצאים שהועברו על ידי חברת הדלק, הוחלט לדחות את ההחלטה.

במקביל, נבדקת במשרד האנרגיה, בהמלצת משרד הממונה על ההגבלים, האפשרות להסיר את הפיקוח על מחירי הבנזין ועד אז המרווח יישאר ללא שינוי. למרות שרכיב המס יישאר ללא שינוי, רכיב זה מהווה יותר מ־60% ממחיר הבנזין. מדובר, בין השאר, במס הבלו, שמוטל על הבנזין, ומכן מרכיב המע"מ. בשלב זה אין שום תוכנית באוצר להפחתת רכיב זה, שמהווה את אחד ממקורות ההכנסה הגדולים, הנאמד ביותר מ־10 מיליארד שקל לשנה. צריך לציין כי מגמת העלייה במחירי הבנזין אינה חדשה ומדובר בתהליך שהחל במחצית השנייה של השנה שעברה, בעיקר על רקע ההתאוששות במחירי הדלק בעולם.