מדד המחירים לצרכן ירד בחודש מאי בשיעור של 0.3%. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות טריים – 1.5%, מזון – 0.9% וריהוט וציוד לבית ותחבורה – 0.5% כל אחד. מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.7% וב-12 החודשים האחרונים ירד המדד ב-1.6%.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי מהשוואת מחירי הבעסקאות שבוצעו בחודשים מרץ-אפריל לעומת פברואר-מרץ – נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.1% ובכך השלימו עלייה של 3.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מרץ-אפריל 2019).

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות, במרץ-אפריל, נמצאו עליות מחירים במחוזות חיפה והצפון – 0.4% כל אחד, ירושלים – 0.3% ומנגד, במחוז תל אביב נותרו מחירי הדירות ללא שינוי ואילו במחוז מרכז נרשמה ירידה של 0.1% ובמחוז דרום ירידה של 0.3%.

גבר עושה קניות (צילום: אינג אימג')גבר עושה קניות (צילום: אינג אימג')

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא, כי מחיריהן עלו במרץ-אפריל לעומת פברואר-מרץ בשיעור של 1.7% ובכך השלימו עלייה של 2.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.