ביטוח אחריות מקצועית הוא אחד מסוגי הביטוח, המיועד לאנשים שעובדים במקצועות חופשיים שונים – חברות הייטק , יועצים , כלכלנים, מודדים, עורכי דין, רופאים, אדריכלים, מהנדסים וכדומה, וכן לחברות ועסקים שעוסקים במתן שירותים במגזר העיסקי בתחומים שונים. 

מטרת הביטוח היא פשוטה: במידה ונגרם נזק, בתום לב, במסגרת הפעילות המקצועית של אותו בעל מקצוע, כמו, נזק שנגרם ללקוח, או לצד שלישי במסגרת העבודה, הביטוח יכסה את הנזק הזה לפי תנאי הפוליסה. 

סעיפים בפוליסת אחריות מקצועית
הפוליסה תפרט את המעשים השונים שיכולים להיגרם במסגרת העבודה, וכן את הפיצוי שיינתן במסגרת מקרים אלו. 

רוב תוכניות הביטוח האלו כוללות שני סעיפים עיקריים:

 • מימון ההגנה המשפטית בתביעות של צד שלישי ביחס סביר לגבול האחריות.
 • מימון הפיצוי לתובע וכיסוי תביעות שנגרמו לצד שלישי בין אם מרשלנות מקצועית של המבוטח או מרשלנות מקצועית של עובד מטעמו.

כמובן, על המבוטח לשלם את פרמיית ביטוח וכן השתתפות עצמית בהתאם לתנאי הפוליסה. 

שאלנו את בני צדוק – מנכ"ל אסיה פתרונות מתקדמים סוכנות לביטוח – סוכנות מתמחה בביטוח אחריות מקצועית מהם הדגשים החשובים ברכישת ביטוח מקצועי: ישנם סוגים שונים של ביטוח אחריות מקצועית ובאופן טבעי, כל מקצוע שונה זה מזה, בכל מקצוע יש סיכונים אחרים שעלולים להיגרם בעת העבודה. 

לכן, פוליסות ביטוח אחריות מקצועית משתנות זו מזו ומותאמות בדיוק לעיסוק הספציפי של בעל המקצוע, בגדול מסביר בני, מעבר לשוני בין המקצועות השונים, אפשר למצוא שני סוגים עיקריים של ביטוח: 

 • ביטוח על בסיס מועד האירוע – זו פוליסה, שמכסה תביעות לאירועים שהתרחשו בתקופת תוקף הפוליסה, וגם לאחריה – למעשה עד שתתיישן תביעתו של צד שלישי.
   
  כלומר, זו פוליסה שמכסה אירועים של רשלנות מקצועית, אשר התביעות בגינם עלולות להתקבל הרבה שנים אחרי שהביטוח הסתיים, וזה ייחודה.   
 • בסיס הגשת התביעה – זו פוליסה שמכסה תביעות שהוגשו בתקופת תוקף הפוליסה בגין אירועים שקרו בתוך תקופת הפוליסה.
  חשוב להבין שבהרבה מקצועות חופשיים החשיפה לתביעות הרשלנות של המבוטח, מוגשות זמן רב אחרי שהתרחש האירוע אומר צדוק.
   
  צריך להבין, שלתובע לוקח זמן לגלות את הנזק ולאחר מכן גם לאגד את מסמכי התביעה, לצרף את ההוכחות ולהגיש את התביעה בבית המשפט זה תהליך שלוקח שנים, לדוגמה בענפי ההנדסה (אדריכלים, מהנדסים, קבלנים) הנזק יכול לקרות הרבה שנים אחרי שהשירותים ניתנו– אדריכל שתכנן בניין , ושהבניה שלו החלה רק אחרי קבלת ההיתר, בהרבה מהמקרים מדובר על פער של בין שנה למספר שנים בודדות.
   
  למעשה הנזק יכול להתגלות רק כמה שנים אחרי התכנון בפועל, בזמן הבניה, או במעמד קבלת טופס 4. אחד הדגשים החשובים בפוליסה על בסיס מועד הגשת התביעה הוא שחשוב שיהיה ביטוח ביום הרשלנות (באותו יום שהאדריכל תכנן) , וגם ביום שתוגש התביעה נגדו – אם 2 אלו לא מתקיימים לא יהיה כיסוי. 

צריך לשים דגש נוסף לחריגי הכיסויים ולהרחבות שניתן לרכוש במעמד ההצטרפות לפוליסה, מסביר בני ישנם מספר הרחבות מהותיות שאנו ממליצים להתעקש עליהם במעמד רכישת הפוליסה לדוגמה:

 • הרחבת אי יושר עובדים – ההרחבה, מעניקה הגנה לתביעות רשלנות שנגרמו עקב עובד , אשר שעשה נזק בחוסר תום לב , בזדון ובמזיד.
 • תביעות דיבה והשמצה – ההרחבה הזו מעניקה לבעל הפוליסה ועובדיו הגנה מפני תביעות העלולות להיות מוגשות כנגד בעל הפוליסה על הוצאות של דיבה.
 • הגנה בהליכים פליליים – חס וחלילה במקרה של צורך בשירות עורך דין להגנה בתביעות פליליות , ההרחבה מעניקה תשלום הוצאות שכ"ט הגנה.
 • אובדן מסמכים – מכסה את המבוטח מפני אותם התביעות של אובדן מסמכים שאובדנם גורר לנזקים לצד ג'.
 • עיכוב או שיהוי – מעניק למבוטח הגנה מפני עיכוב שנובע מרשלנות בביצוע או במתן השירותים. 
 • אחריות שילוחית - הרחבה לאחריות המבוטח בגין קבלני משנה הבאים מטעמו.
 • חריגה מסמכות בתום לב – מעניק הגנה גם אם בטעות בעל הפוליסה עשה משהו שאסור היה לו לעשות במסגרת עיסוקו ושגה.
 • תקופת גילוי מורחבת – לקוח שקיבל מספר תביעות יתקשה לחדש ביטוח, או למצוא אלטרנטיבה אצל מבטח אחר, במקרה של חוסר יכולת לחדש את הביטוח בפוליסה ע"ב מועד הגשת התביעה, יש בעיה כמו בדוגמה של האדריכל לעיל – הכיסוי נותן בין 6 ל 12 חודשים בהם יש אפשרות להודיע על תביעות על אירועים שחלו בתוך תקופת הפוליסה גם כשהביטוח כבר לא בתוקף.
 • פגיעה בפרטיות – חשיפה של נתונים אישים עקב רשלנות עלולה לגרום לנזק משמעותי לנחשף – לדוגמה נתונים רפואיים, פרטי אשראי, פרטים אישיים וכיוב'. 

על מה להסתכל טרם רכישת הביטוח?
רגע לפני שאתם רוכשים פוליסה, כדאי לשים לב לכמה נתונים ולהשוות בין חברות ביטוח שונות. בין הפרמטרים:

 • השתתפות עצמית - כדאי לבדוק מהו גובה ההשתתפות העצמית חברת הביטוח, ומה קורה כאשר בית המשפט פוסק כנגד התובע. כמו כן, שווה לבדוק אם הפוליסה מכסה גם הוצאות משפט והגנה בהליכים פליליים.
 • התאמה לתחום העיסוק - כפי שכבר ציינו, כל מקצוע שונה זה מזה - סיכון של עורך דין שונה מסיכון של רופא, ולכן חשוב לבדוק שהפוליסה אכן מודעת למקצוע שלכם ולסיכונים הספציפיים והייחודים שלכם – יש לתאר למבטחים בצורה מפורטת מהו העיסוק על מנת למנוע ספקות.
 • היקף הסיוע - שימו לב מהו הסכום המקסימלי שהחברה תכסה עבורכם, כי מעבר לו ההוצאות עליכם.  
 • ביטוח רטרואקטיבי - אם עבדתם לפני שהיה לכם ביטוח – צריך לבקש כיסוי רטרואקטיבי (כלומר, אם עבדתם תקופה בלי ביטוח ואתם מחשים שקט נפשי), כדאי לבדוק אם הפוליסה מכסה גם מקרים רטרואקטיביים.  

בני מסביר, השוק דינאמי וקצב התפתחות מוצרי הביטוח הוא מהיר, כיסויים והרחבות שכוסו בעבר כבר לא מכוסים כיום, חברות הביטוח מנסות לשמור על האקטואריה היציבה ולהגן על האינטרסים המשותפים ובהתאם למצב התביעות, מצב השוק בהווה ובעבר וכן , בהתאם לפסיקות המתקבלות בבתי המשפט , משפרות חברות הביטוח את הפוליסות שלהם, ומנפיקות מהדורות חדשות 

לדוגמה במהלך נגיף הקורונה, הכניסו כל חברות הביטוח בישראל ובעולם החרגות למקרי נזק הנובעים מקורונה.

בעקבות הלכת סלוצקי, הוכנס חריג לרשלנות רבתי ועוד
אז מעבר לביטוח מקצועי, ישנם מספר רב של סיכונים כמו סייבר, כח עליון , מלחמות ואסונות נוספים אשר אינם בשליטתכם, לכן , אומר צדוק, אנחנו ממליצים לכל לקוחותינו,  לנהל סיכונים בתבונה, להוסיף סעיפי הגבלת אחריות בחוזי ההתקשרות, אשר תוחמים את אחריות החברה לנזקים.

אנחנו ממליצים להגדיר היטב את סעיפי השירותים למנוע סכסוכים, וכן ממליצים להסדיר מראש וצורה ברורה, את המנגנונים אשר ינחו את הצדדים במקרה של סכסוכים או נזקים (בוררות או גישור), בסופו של דבר ביטוח מקצועי הוא רק רובד בסיסי חשוב, נוסף למעטפת ההגנה שכל בעל עסק חייב שיהיה לו.

עקב מורכבותה של הפוליסה, התנאים והחריגים שלה אנחנו ממליצים לכם לקרוא בעיון רב את התנאים, לעמוד על כך שתקבלו הרחבות בהתאם לעיסוקים שלכם, לקרוא את השורות הקטנות ולשאול את כל השאלות הרלוונטיות ומעבר לדילמות ושאלות כמו וכמה עולה ביטוח מקצועית , מהו מחיר ביטוח מקצועי והרצון להשוואת מחירים בביטוח אחריות מקצועית – לכו לסוכנות המתמחה בניהול סיכונים מיוחדים בביטוח ובפרט בביטוח אחריות מקצועי.