כיל מתרחבת מחוץ לישראל. החברה דיווחה הלילה על השלמתו של הקמת המיזם המשותף עם קבוצת Yunnan Phosphate Chemicals, יצרנית הפוספט המובילה בסין. המיזם כולל מכרה פוספט המפיק כ-2.5 מיליון טון פוספט בשנה. פלטפורמת הייצור כוללת פעילות שמתחילה מהכרייה, עד לשימושים מיוחדים בפוספט. 

כיל תהיה בעלת השליטה במיזם שתוצאותיו, לרבות הנכסים וההתחייבויות, יאוחדו לתוך דו"חותיה הכספיים. כיל תוביל את פעילות המיזם המשותף שיפעל כיחידה עסקית פעילה של כיל, תמזג לתוך המיזם את פעילותה הקיימת בסין, באינטגרציה מלאה עם פעילותה הגלובלית.
העסקה הושלמה לאחר קיום התנאים להשלמתה, ובכלל זאת קבלת אישורים ותשלום של כ-180 מיליון דולר ע"י כיל בתמורה לחלקה במיזם. רכישת 15% מהונה של Yunnan Yuntianhua ע"י כיל אושרה על ידי משרד המסחר של סין וכפופה לאישור רשות ני"ע הסינית.