בנק מזרחי טפחות הרוויח ברבעון השלישי 1.1 מיליארד שקל, ירידה של 6.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מהווה תשואה של 16.8% על ההון שעמד על 26.5 מיליארד שקל. מתחילת השנה הרוויח הבנק 3.86 מיליארד שקל, גידול של 14.1%.

הריבית במשק ללא שינוי: הוצאות המלחמה יגיעו ל-160 מיליארד שקל
נקודת אור? נגיד בנק ישראל השאיר את הריבית על כנה

הבנק סוגר בהדרגה פערים מול בנק דיסקונט, ולקראת הרבעון הרביעי צפוי להפוך לבנק השלישי בגודלו. מזרחי טפחות הרוויח יותר מדיסקונט, אף שההפרשות שלו להפסדי אשראי זינקו מ־155 מיליון שקל ל־694 מיליון שקל והיו גבוהות מדיסקונט, שהפריש 596 מיליון שקל.

על רקע המלחמה החליט הבנק לנקוט גישה זהירה ושמרנית בהוצאות להפסדי אשראי. הבנק יחלק לבעלי מניותיו דיווידנד של 165 מיליון שקל, המהווה 15% מהרווח. מזרחי טפחות מנוהל על ידי משה לארי ובתפקיד יו"ר הדירקטוריון משמש משה וידמן.

אומדן הסכומים שהקצה הבנק לתרומות, לאימוץ שני יישובים ולהטבות נוספות הסתכם בכ־90 מיליון שקל. אומדן השווי הכולל של ההטבות בהנחה של ניצול מלא עומד על 450 מיליון שקל. הוא גבוה משמעותית מהסכומים שהוקצו על ידי הפועלים (420 מיליון שקל) ודיסקונט (350 מיליון שקל). האשראי לציבור גדל ב־6.4% ל־323.6 מיליארד שקל. הפיקדונות גדלו ב־1.6% ל־351 מיליארד שקל.

המנכ"ל לארי: "בימים מורכבים אלה הבנק רתום למאמץ הלאומי לתמיכה בתושבי העוטף ואזורי העימות, תוך מחויבות עליונה להתייצב לצד לקוחותינו. עוצמת ההפתעה ועומק המשבר חייבו פעולה משולבת ומהירה של הקצאת כספים ומשאבים רבים לתרומות, לאימוצם של שדרות וכפר עזה ולהקלות ללקוחות".