רווחי חמשת הבנקים הגדולים ירדו ברבעון השלישי של 2023 ב־3.3% ל־5.8 מיליארד שקל. את הרווח הגבוה ביותר הציג בנק לאומי, שהרוויח 1.8 מיליארד דולר, בדומה לרבעון הקודם. הרווחיות הגבוהה ביותר (תשואה של 16.8% על ההון) הוצגה במזרחי טפחות.

בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הרוויחו חמשת הבנקים הגדולים 19.6 מיליארד שקל - גידול של 14%. הסיבה לירידה ברווחיות הרבעון - הפרשות להפסדי אשראי בהיקף כ־3 מיליארד שקל בגלל המלחמה.

הונם העצמי מסתכם ב־169.3 מיליארד שקל, מה שמעיד על חוסנה הפיננסי של המערכת. כל הבנקים הציגו שיעורי תשואה דו־ספרתיים, וכולם גם חילקו דיווידנד במזומן שהיקפו קוצץ במחצית.

בנק לאומי הרוויח כאמור 1.8 מיליארד שקל בדומה לתקופה המקבילה. הרווח מהווה תשואה של 13.6% על ההון שהסתכם ב־52.5 מיליארד שקל. הרווח בתשעת החודשים הסתכם ב־5.2 מיליארד שקל לעומת 5.4 מיליארד שקל.

ההפרשה להפסדי אשראי הייתה הגבוהה במערכת והסתכמה ב־991 מיליון שקל, בגלל קשיים בענף הנדל"ן. הבנק שבניהול חנן פרידמן, יחלק דיווידנד של 353 מיליון שקל המהווה 20% מהרווח. היקף התמיכה בקהילה ליישובי העוטף נאמד ב־560 מיליון שקל והוא הגבוה במערכת.
הבנק הבינלאומי הרוויח הרבעון 455 מיליון שקל, ירידה של 2.6% בהשוואה לרבעון הקודם. מתחילת 2023 הרוויח הבנק 1.67 מיליארד שקל לעומת 1.1 מיליארד שקל. הונו מסתכם ב־11.6 מיליארד שקל.

חלוקת הדיווידנד צומצמה ל־90 מיליון שקל, אבל מדיניות חלוקת 50% מהרווחים לא שונתה. הבינלאומי הקצה לצורכי סיוע לעורף האזרחי 120 מיליון שקל. אלי כהן מונה למנכ"ל הבנק במקום סמדר ברבר צדיק.