חברת נמלי ישראל, המאגדת את נמלי הים חיפה ואשדוד, הודיעה אתמול בתגובה לפרסומים בתקשורת כי כמה חברות ספנות רב־לאומיות גדולות הודיעו על הפסקת תנועת כלי שיט בים סוף - זאת עקב תקיפות ואיומים מצד החות'ים בתימן.

להערכת החברה, השפעתה העיקרית של הפסקת התנועה על החברה תבוא לידי ביטוי בהארכה של כמה שבועות במשך זמן הגעתם של כלי שייט המופעלים על ידי חברות הספנות שמוצאן במזרח אסיה (עקב ההפלגה דרך חופי אפריקה ולא תעלת סואץ). היא גם תביא לדחייה בעיתוי קבלת הכנסות החברה בגין האוניות ומטענן. בנוסף, הפסקת התנועה עלולה להביא חברות ספנות לצמצם את פעולות הפריקה והטעינה של אוניות בארץ.

נמלי ישראל מודיעים שנכון למועד זה, אין באפשרות החברה להעריך את ההשלכות וההשפעות של הפסקת התנועה על הפעילות הנמלים ועל פעילותה העתידית. ביחס להפרשי העיתוי בקבלת ההכנסות, החברה אינה צופה השפעה מהותית בתוצאותיה הכספיות לשנת 2023.

הכנסות החברה הסתכמו בשנה האחרונה ב־1.48 מיליארד שקל, והונה העצמי עומד על 9.5 מיליארד שקל. עוזי יצחקי הוא יו"ר הדירקטוריון.
נמלי ישראל אינם הגורמים העסקיים היחידים בישראל שיושפעו מהתקפות החות'ים בתימן. חלק ניכר מהסחורה הקמעונאית, הנאמד ביותר מ־50% (במיוחד עבור רכישות באונליין), מגיע משוקי המזרח. שחר תורג'מן, יו"ר התאחדות ענף הקמעונאות באיגוד לשכות המסחר, מעריך שהיקף הפגיעה בסחר עלול להגיע לכ־5% ממחירי סחורות כמו מוצרי הלבשה והנעלה. עם זאת, השפעת הפגיעה על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה על המחיר עלולה להיות מהותית יותר ולהגיע לעשרות אחוזים, לנוכח נפח האחסון הגבוה שתופסים מוצרים אלה.

בעיית החות'ים בתימן והסגר על המֵצרים כבר הביאו בימים האחרונים לעלייה של כ־5% במחירי הנפט הגולמי, וזאת בניגוד למגמה שהייתה עד סוף נובמבר. נראה כי בסוף החודש לא יהיה מנוס מהעלאת מחירי הבנזין למכוניות.