ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום (שני) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק תשלום מיוחד לשם השגת יעדי התקציב. בנוסח ההצעה המקורית במסגרת התוכנית המאזנת, הוצע לקבוע שינוי של שיעור המע"מ על הבנקים בהוראת שעה, החל מיום 1 באפריל ועד לתום שנת 2025, כך שעל רווחים של הבנקים, יחול שיעור מע"מ של 26%, לעומת 17% כיום, כאשר השינוי לא יחול על בנקים "בעלי היקף פעילות קטן", קרי בנקים ששווי הנכסים שלהם נמוך מ-5 אחוז משווי כלל נכסי הבנקים בישראל.

תרחיש האימים הכלכלי: "ישראל עשויה להפוך למדינה ענייה תוך עשור"
למרות המלחמה: השכירים במשק מרוויחים יותר | כל הפרטים

בעקבות דיוני הוועדה ושיחות בין הצדדים, תוקנה ההצעה כך שמוצע לקבוע כי מכניסת החוק לתוקף עד לתום שנת 2025, בנק שאינו בנק בעל היקף פעילות קטן, ישלם לאוצר המדינה סכום השווה ל-6% מהרווח שהפיק על פעילותו בישראל באותה שנה. לגבי שנת 2024 יחול התשלום לגבי החלק היחסי מהרווח מכניסת החוק לתוקף. בגדר בנק קטן נכנסים בנק ירושלים ובנק וואן זירו בלבד.  

עוד נקבע, כי במידה שסכום התשלום השנתי של כלל הבנקים המשלמים לגבי שנת 2024 יעלה על סכום של 1.2 מיליארד שקלים חדשים או יעלה סכום התשלום השנתי של כלל הבנקים המשלמים לגבי שנת 2025 על סכום של 1.3 מיליארד שקלים, יוחזר לבנק המשלם ההפרש שבין סכום התשלום השנתי של כלל הבנקים המשלמים ובין הסכום המרבי לאותה שנה, באופן יחסי לגובה התשלום של כל בנק.

משה גפני בוועדת הכספים (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)
משה גפני בוועדת הכספים (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

לדרישת הוועדה, מתוך רצון למנוע את גלגול העלויות של הבנקים במסגרת החוק ללקוחות הבנקים, נקבע בחוק כי המפקח על הבנקים ידווח פעמיים בשנה במהלך 24 ו-25, על ריבית אשראי, ריבית על פיקדונות ועמלות שנגבו מלקוחות, לפי סיווגים שונים, כאשר בנק ישראל יוסיף דיווחים נוספים שיראה לנכון כי הם משרתים מטרה זו.

במסגרת הדברים, התחייבו הבנקים לדרישת הוועדה כי יקימו קרן הלוואות בתנאים משופרים לטובת אנשי מילואים בעלי עסקים קטנים, ובמקביל הודיע בנק ישראל כי הוא מאריך את מתווה חרבות ברזל. הבנקים ציינו כי קרן זו תהייה בהיקף של 100 מיליון ש"ח וכי זו תוקם בתוך 4 שבועות.

מרבית חברי הכנסת ציינו כי הנוסח נותן מענה טוב יותר מהחוק המקורי, ולצד כך חלק מחברי הכנסת העלו ביקורת על כך שהבנקים הקטנים שהינם חלק מקבוצת בנקים אינם מוחרגים, וטענו כי הדבר יביא לפגיעה קשה בתחרות בין הבנקים. כן טענו חלק מחברי הכנסת כי אין עוגנים כי לא יהיה גלגול של תשלומי הבנקים ללקוחות. כן מתחו חברי כנסת ביקורת על כך שלא צוין מה הם פרטי הקרן שיקימו הבנקים וציינו כי בהעדר פרטים אין לדעת מה תועלתה. יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני סיכם את הדיון לאחר ההצבעה: "זהו צעד גדול לכך שהבנקים אינם פרה קדושה וניתן לגבות מהם כסף".