בחודשים דצמבר 23-פברואר 24 נרשמה עלייה של 5.3% בסך הרכישות בכרטיסי אשראי. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתוני מגמה בחישוב שנתי.

מכה לנהגים: מחיר הדלק יעלה הלילה ב-21 אג' לליטר
דו"ח בנק ישראל: הממשלה צריכה לאשר כניסת פלסטינים לענף הבנייה

עוד עולה מהנתונים כי בדצמבר-פברואר חלה עלייה של 9.8% ברכישות מוצרים ושירותים אחרים, עלייה של 5.5% ברכישות מזון ומשקאות ועלייה חדה יותר של 14.8% ברכישת מוצרי תעשייה. לעומת זאת, חלה ירידה של 2.9% ברכישות שירותים.

מסיכום נתוני 2023 עולה עוד כי בקבוצת מוצרים ושירותים אחרים המהווה 46% מכלל הרכישות בשנת 2023, נרשמה עלייה של 9.8% בחישוב שנתי בדצמבר-פברואר ובענף המחשבים והתוכנה העלייה הייתה חדה יותר – 11.8% בחישוב שנתי.

בענף השונות הייתה עלייה של 11.7% בחישוב שנתי, בענף ציוד ושירותי תחבורה – 6.4%, בענף ציוד ושירותי תקשורת – 4.8%, בענף שירותי רפואה ותרופות – 4%, בענף דלק וגז – 0.7%. בענף ספרים, ציוד משרדי, ופרסום נרשמה, לעומת זאת, ירידה של 4.6% בחישוב שנתי.

בקבוצת המזון והמשקאות, שהיוותה 16% מסך הרכישות בשנת 2022, חלה עלייה של 5.5% בחישוב שנתי בדצמבר 2023-פברואר 2024. בקבוצת השירותים, המהווה 20% מסך הרכישות אשתקד, חלה, לעומת זאת, ירידה של 2.9% בחישוב שנתי.