בחודשים נובמבר 2023-ינואר 2024 חלה ירידה של 3.2% בייצור בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה לעומת אוגוסט-אוקטובר, כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"לא מוכן להיות שותף לקונספציה": סמוטריץ' מתנגד לאשר רכישת מטוסי קרב
"עידן חדש התחיל באיסטנבול": מפלגת האופוזיציה חוגגת את הניצחון בבחירות בטורקיה

הירידה חלה על רקע המלחמה. מהנתונים עולה כי באותם חודשים הייתה ירידה של 2.4% במשרות שכיר בענף התעשייה וירידה של 3.6% במספר שעות העבודה.

ירידה של 4% נרשמה בענף התעשייה בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים וירידה חדה יותר של 7.7% הייתה בפדיון ממכירות לייצוא במחירים קבועים.

מהפילוח עולה כי בענף הטכנולוגיה עילית הירידה בחישוב שנתי עמדה על 4%, בטכנולוגיה מעורבת עילית – 2.4% וגם בתעשייה ללא טכנולוגיה חלה ירידה של 4.8%.