הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) את נתוני פדיון המשק לשנת 2023, מהם עולה כי חלה ירידה של כשליש אחוז בהכנסות הגולמיות של ענפי המשק השונים.

"לישראל נתוני בסיס טובים": מנהל חטיבת ההשקעות אופטימי לגבי היום שאחרי
בעלי עסקים בצפת לסמוטריץ': "אנחנו קורסים כלכלית, חלקנו על סף פשיטת רגל"

מפילוח הנתונים עולה כי ב-2023 חלה עלייה של 6.5% בפדיון ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה לעומת 2022. לעומת זאת, חלה ירידה של 1.6% בפדיון ענפי המסחר הסיטונאי והקמעונאי.

בחודשים נובמבר 2023-ינואר 2024 העלייה בפדיון ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה הייתה מתונה יותר על רקע המלחמה – 2.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 7.8%.

גם בפדיון סך ענפי ההיי-טק העלייה הייתה מתונה יותר – 6.1%, בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 10.2%. בפדיון ההיי-טק בענפי התעשייה נרשמה עלייה חדה יותר של 14.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 37.8%. בפדיון היי-טק בענפי השירותים הייתה לעומת זאת עלייה מתונה של 2.1% בחישוב שנתי לאחר ירידה של 0.7%.