שר החקלאות אבי דיכטר חתם על הסכם הצהרת כוונות עם רומניה, לאספקת חיטה לישראל בעת חירום. "שר החקלאות, חה"כ אבי דיכטר, חתם בסוף השבוע ברומניה על מזכר הבנות לחיזוק ביטחון המזון של ישראל. ההסכם נחתם מול נשיא רשות מנהל החירום של רומניה, ג'אורג'יאן פופ. במהלך השהות ברומניה, קודמו וחוזקו גם שיתופי פעולה חקלאיים נוספים", נמסר מטעם המשרד. 

"אין יום שאחרי בעזה, זו פנטזיה": האלוף במיל' מטיל פצצה
"להיות הקול של הקורבנות": באירופה לא נשארו אדישים בפני עדן גולן

השר עצמו מסר: "כחלק מהחזון שאנו מובילים במשרד החקלאות להבטחת ביטחון מזון בשגרה ובחירום, מזכר הבנות  זה, שמצטרף לקודמיו, מהווה עוגן נוסף להבטחת תוצרת חקלאית של חיטה שרובה אינה מגודלת בארץ. בתקופה זו, של אי וודאות גלובלית וסכסוכים גאופוליטיים קשים באזורנו – הסכם זה שנולד מתוך אינטרסים משותפים, יאפשר לישראל אפיק יבוא נוסף, בעיקר בעת חירום. משרד החקלאות בראשותי, ימשיך לחפש וליצור ערוצי שותפויות נוספים, בין מדינת ישראל למדינות אחרות".

לדברי המשרד, החתימה על מזכר הבנות מול רומניה, שבמזרח אירופה, פותח עבור ישראל יעד נוסף וחשוב ליבוא חיטה מאירופה בעת חירום. יצוין כי שלושת ההסכמים הקודמים בוצעו מול מדינות נוספות, שישראל שומרת על קשרים דיפלומטיים טובים איתן.