חברת "סוגת" תשלם למדינה קנס של 18 מיליון שקלים, כך הודיעה היום (רביעי) רשות התחרות. זאת בגין הפרות סעיפים בחוק קידום התחרות בענף המזון, העוסקים בהתערבות בשטחי תצוגה אצל קמעונאים ובשורה של המלצות מחיר לקמעונאים.

"מהלך פוליטי מבריק": ברשת משוכנעים - נתניהו הכין מלכודת לגנץ
"האשמות חסרות בסיס": ח"כ אלמוג כהן תובע את העיתונאי חיים לוינסון

בתחילת שנת 2022 פתחה הממונה על התחרות בבדיקה רוחבית של כלל ההסכמות הקיימות בין ספקי המזון הגדולים לקמעונאי המזון הגדולים. הבדיקה התמקדה בהתנהגות הספקים ובחנה את היחסים המסחריים שבין כל אחד מהספקים הגדולים לבין כל אחד מהקמעונאים הגדולים, כמו גם את עמידתם בהוראות חוק המזון.

מדפי הסופרמרקטים (צילום: אבשלום ששוני)
מדפי הסופרמרקטים (צילום: אבשלום ששוני)

לפני כשנה הגיעה הממונה הגיעה להסכמות עם מרבית הספקים הגדולים, שעלה חשש כי הפרו את חוק המזון, ובמסגרתן ספקי המזון שילמו במצטבר מעל 23 מיליון שקלים לאוצר המדינה.

לאחרונה פורסמו לעיון הציבור הסכמות עם חברת "סנו" על תשלום למעלה מ-16 מיליון שקלים, הסכמות עם חברת "נטו" על תשלום יותר מ-18 מיליון שקלים, והסכמות עם חברת "דיפלומט" על תשלום תשעה מיליון שקלים.

מסוגת נמסר בתגובה: "חברת סוגת מקיימת תוכנית אכיפה סדורה ונרחבת לעובדיה בכל הקשור ליישום חוקי התחרות והמזון. לצערנו, למרות זאת, התברר כי במספר מצומצם של מקרים אירעו כשלים טכניים בתהליכי העבודה. יובהר כי לא היה קיים במעשים אלה חשש לפגיעה בתחרות, גם לדעתה של הרשות. המעשים גם לא יצרו לחברה יתרון תחרותי ובוודאי שלא נבעו מכוונת מכוון להשיג הישג מסחרי כלשהו. החברה בחנה ולמדה את האירועים החריגים ויישמה הוראות ותהלכי בקרה משופרים, שימנעו הישנותם של מקרים דומים בעתיד."