אחת מנקודות האור באתגרים הרבים של החברה הישראלית על רקע המלחמה שפרצה באוקטובר 2023 הייתה "הכניסה מתחת לאלונקה" של אלפי אנשים שהתנדבו לסייע לחקלאים שאיבדו את העובדים הזרים, למפעלי תעשייה שעובדיהם גויסו לשירות מילואים וכדומה.

T&E מתרחב: מתחם האופנה משפרעם נערך לפתיחת סניף בניו יורק
הבורסה בודקת: מסחר גם בימי שישי

מבין אותם אלפים בלטה קבוצת האנשים מעל גיל 60, שבחלקם הגדול כבר יצאו לגמלאות אך היו מבוגרים מדי להתגייס לשירות מילואים. קבוצה זו של עובדים גדשה את השדות, החממות ורצפות הייצור וסייעה להחליף את "הידיים החסרות".

תופעה זו אירעה על רקע התפתחות אחת הסוגיות החשובות שמעסיקות את הכלכלה העולמית והישראלית בפרט בשנים האחרונות – התארכות תוחלת החיים במדינות העולם המערבי, מה שמעצים את הצורך לעודד העסקה של עובדים מבוגרים. אוכלוסיית מדינת ישראל, בדומה למדינות מפותחות אחרות, עוברת בעשורים האחרונים תהליך הזדקנות, ושיעורם של בני 65 ומעלה באוכלוסייה גדל.

כוח עבודה מזדקן מציב אתגרים כמו יציאה מוקדמת משוק העבודה, התיישנות מיומנויות ואפליית גיל. אלה גורמים להגדלת ההוצאה הציבורית על פנסיה ושירותי בריאות, להפחתת הצמיחה הכלכלית ולעומס על מערכות הרווחה. אך ניתן להימנע ממצב זה ולהתייחס לעלייה בתוחלת החיים כהזדמנות להעשיר את החברה והכלכלה. כדי לעשות זאת נדרשים צעדי מדיניות והשקעות, אך לא פחות חשוב מכך גם שינוי תפיסתי בקרב מעסיקים ועובדים כאחד כאשר לפנינו 30 שנות חיים בפרישה. 

על מנת להתמודד עם האתגר הלאומי מובילים המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה וג'וינט אשל את מהלך קידום תעסוקה איכותית למבוגרים בדגש על התאמת עולם העבודה לעידן של 100 שנות חיים. בעידן בו אנשים חיים יותר בריאים יותר ופעילים יותר מטרת המהלך היא לקדם שוק עבודה המממש את הפוטנציאל של ההון האנושי ועונה על הצרכים של הדורות השונים.

עולם עבודה הרואה ברב גיליות יתרון ומקדם שימור עובדים. בדרך זו יקודם החוסן הפיננסי של העובדים וכך גם מצבם הבריאותי והחברתי. כמו כן, ארגונים רב גיליים והעסקת מבוגרים הוכחו כטובים למשק ולפריון. המהלך מתמודד עם שאלות מהותיות המצריכות "שבירת פרדיגמות" וקידום צעדי מודעות, רגולציה ותוכניות המציעות למעסיקים סיוע בגיוס וקליטת עובדים מבוגרים.  

למרות החשיבות והדחיפות של הנושא למשק הישראלי, בין השנים 2021 ל-2023 אחוז ההעסקה של עובדים מעל גיל 55 בקרב החברות בדירוג מעלה ESG נותר קבוע ועומד על 15%. בקרב עובדים מעל גיל 67, הנתון צנח ל-1.9% בשנת 2023 (עלייה של 0.2% משנת 2021). זאת, על אף שבשנת 2022 בני 65 ומעלה היוו מעל 13% מאוכלוסיית המדינה. 

מדיווחי החברות עולה כי 59% מהחברות הציעו לעובדים שהיו לקראת גיל פרישה אפשרות לפרישה הדרגתית תוך הארכת משך העבודה לתקופה מוגדרת לאחר גיל הפרישה, 55% הציעו הכשרות כגון קורסי הסבה מקצועית או הכנה להעסקה עצמית ו-53% הבניית מסלולי העסקה ומשרות הפונים לעובדים בגיל פנסיה (הכוללים בין היתר התאמות כמו היקפי משרה וגמישות).

מהלכים שכאלה חשובים מאוד כדי להציע אלטרנטיבות ולאפשר עבודה גמישה יותר המאפשרת למשל עלייה בדרגות לעובדים צעירים יותר לצד שימור הידע הקיים של העובדים המבוגרים. 

לסיכום, להארכת חיי העבודה יש יתרונות ברמת הפרט והמשק; עידוד אנשים לעבוד יכול לתרום לצמיחה כלכלית, להפחתת הנטל על המשאבים הציבוריים, לשמירה על לכידות חברתית ולמימוש הכישורים והניסיון הייחודיים של עובדים מבוגרים.

חיי עבודה ארוכים יותר יכולים גם לשפר את הרווחה הכלכלית והשילוב החברתי של אנשים. התמונה אשר ראינו בחודשים הראשונים של המלחמה שיקפה זאת. למעסיקים יש תפקיד חשוב בהובלת השינוי וגם פוטנציאל להרוויח מכך בהיבטים ארגוניים וכלכליים. 

מומו מהדב (צילום: שרון עמית)
מומו מהדב (צילום: שרון עמית)

הכותב הוא מנכ״ל ארגון מעלה לאחריות תאגידית