דוחות בנק הפועלים ובנק דיסקונט לרבעון הראשון של השנה מצביעים לראשונה על היפוך מגמה וירידה מסוימת ברווחיות. התשואות על ההון הינן סביב 15% בהשוואה ל-20%, וגם זה מלמד על הבאות.

מאות שקלים בשנה למשק בית: הארנונה צפויה לזנק ב-2025 ביותר מ-5%
הרבעון של פרטנר: הרווח הנקי זינק ל-55 מיליון שקל

למרות ירידה של 3% ברווח, דב קוטלר המנכ"ל פורש מבנק הפועלים ברווח שיא של 1.94 מיליארד שקל, שכל מנכ"ל במשק הישראלי היה שמח בו. הרווח מהווה תשואה של 14.6% על ההון, שעמד על 54 מיליארד שקל.

קוטלר פורש בעיתוי האידיאלי מבחינתו. שכן, במאזנים כבר מסתמנת ירידה בהכנסות המימון ובהכנסות מעמלות. ועדת האיתור של הבנק תקבל מועמדויות לתפקיד המנכ"ל עד 4 ביוני, מה שמעיד על כך שקוטלר מעוניין לסיים את תפקידו מוקדם ככל שניתן.

הבנק יחזור לחלק דיווידנד של 40% מהרווח, מדובר ב-775 מיליון שקל, שישולמו ב-10 ביוני. ההכנסות ירדו ב-5% ל-5.1 מיליארד שקל, על רקע השפעות המעבר מעו"ש לפיקדונות נושאי ריבית וירידה בהכנסות מהפרשי הצמדה.

יחס היעילות (הוצאות התפעוליות מסך ההכנסות) עמד 39.9%, בהשוואה ל-39.1% ברבעון המקביל. בגין הפסדי אשראי נרשמו הכנסות של 14 מיליון שקל לעומת הוצאה של 185 מיליון שקל ברבעון המקביל.

לבנק בסיס פיקדונות קמעונאיים, שהסתכם ב-324.3 מיליארד שקל. הכנסות מימון ירדו מ-4.4 מיליארד שקל ל-4.05 מיליארד שקל. העמלות הסתכמו ב-970 מיליון שקל בדומה לרבעון המקביל. ההוצאות התפעוליות ירדו ב-2.9% ל-2 מיליארד שקל בזכות ירידה בהוצאות השכר.

האשראי גדל ב-1% ל-411.3 מיליארד שקל, מתוכו 38 מיליארד שקל ללקוחות פרטיים. האשראי לדיור הסתכם ב-131.9 מיליארד שקל, עלייה של 0.7%. פיקדונות הלקוחות הפרטיים גדלו ב-1.3% ל-254.1 מיליארד שקל.

ואילו רווחי בנק דיסקונט שבניהול אבי לוי ירדו ברבעון הראשון ב-17.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ל-1.05 מיליארד שקל. הרווח מהווה תשואה של 14.6% על ההון העומד על 30.2 מיליארד שקל. הדירקטוריון החליט על חלוקת דיווידנד של 30% מהרווח הרבעוני בסך 315 מיליון שקל.

ההכנסות ירדו ב-11.7% ל-3.8 מיליארד שקל. האשראי גדל ב-1.2% ל-262 מיליארד שקל. פיקדונות הציבור ירדו ב-0.7% ל-295 מיליארד שקל. הוצאות הפסדי אשראי הסתכמו ב-82 מיליון שקל לעומת 204 מיליון שקל. יחס היעילות הורע ל-52.8% לעומת 46.1% ברבעון המקביל.

אבי לוי, המנכ"ל: ״דיסקונט מסכמת את הרבעון בשיפור בפעילות הליבה על בסיס האסטרטגיה הרב-שנתית. הדוחות מציגים שיפור בנתוני המאזן שמצביעים על האיתנות והחוסן הפיננסי של הבנק".