לראשונה בתולדותיה קיימה המדינה מכרז להקמת קרן השקעות חברתית להצמחת העסקים החברתיים בישראל.

המכרז הינו פועל יוצא של דיוני שולחנות עגולים שקיימה המדינה במשך השנים האחרונות עם גורמים במגזר השלישי ועם חברות עסקיות. במסגרת קרן היוזמה תקצה הממשלה כ-20 מיליון שקל לשתי הקרנות במטרה להקים עסקים חברתיים בישראל. במסגרת התקציב כל קרן תקבל 9 מיליון ש"ח, 2 מיליון ש"ח נופסים ינתנו כבונוס. תקופת ההשקעה של כל קרן תעמוד על 3 שנים, ותקופת ההסכם, כולל תקופת ליווי, תעמוד על 10 שנים. בנוסף, ילוו הקרנות את העסקים לאורך תקופת ההשקעה ויתמכו בהם גם בפן העסקי ניהולי.

פעילות הקרנות תלווה במחקר ארוך טווח שיבחן את השפעת הקרן על רווחת המועסקים, כתוצאה מעבודתם בעסקים החברתיים, ואת התשואה החברתית מפעילותן. כל קרן תאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) ללא כוונת רווח, שהנהלתה תורכב מדירקטוריון הכולל חברים בעלי רקע כלכלי וחברתי. בנוסף, תוקם וועדה מפקחת מטעם הממשלה אשר תלווה את פעילות הקרנות ותפקח על פעילותן. 

שני קרנות זכו לקבל תשע מיליון שקל כל אחד קרן דואליס וקרן IVN. חנוך ברקת, יו"ר קרן דואליס להשקעות חברתיות אמר " זהו יום מאוד מרגש עבורנו, ב2010 הצגנו בכנס שדרות נייר עמדה להקמת מרכז לקרן היוזמה, אני שמח שיוזמה הגיע לכדי מימוש ובתקופה יחסית מהירה.  הקרן ליוזמה היא התערבות
ממשלתית ראשונה ואסטרטגית, שמהווה אבן דרך בהקמת תעשייה של עסקים חברתיים בישראל".

ואילו מיכל זימלר מנכל IVN  "מדובר בצעד פורץ דרך וחדשני של הממשלה. אנו שמחים על בחירתנו ונרתמים בכל כוחנו, כפי שעשינו ב – 13 שנים האחרונות, למען מגזר חשוב זה והצמחתו. לראשונה, חברו כאן שלושה מגזרים – הממשלה, גורמים עסקיים ופילנתרופיים לקרן השקעות אחת".