1200 עובדים מקומיים ישראלים המשרתים בשגרירויות ישראל בכל רחבי הגלובוס פתחו בסכסוך עבודה וקוראים לאוצר לשבת איתם למשא ומתן על הסכם קיבוצי כולל אשר יסדיר את תנאי העסקתם.

אבישי עזריאל, נציג ועד הפעולה של העמ"י, עובד מקומי בפריז, אמר: "למעלה מ-1200 עמ"י מועסקים בנציגויות ישראל בעולם בתנאים מחפירים. הם זוכים לשכר זעום על עבודתם הקשה, הפליה מובנית בתנאי העבודה ואי יציבות תעסוקתית התלויה בגחמת ליבו של מנהל כוח האדם התורן בשגרירות. לפני כשנה התאגדנו בכוונה לפעול למען עיגון זכויות אלמנטריות עבור העמ"י אולם עד כה לא קיבלנו שום התייחסות מגורמים הרלוונטיים. למעשה, לא סופרים אותנו, בעיני מדינת ישראל ואנשי האוצר אנחנו שקופים. לא נשלים עם ההפליה המקוממת ויחס של עובדים סוג ב', בכוונתנו לממש בהקדם את סכסוך העבודה עליו הכרזנו באמצעות ההסתדרות."

העובדים המקומיים מכנים את עצמם עובדי הקבלן של משרד החוץ.

עובדים מקומיים ישראלים הינם אזרחים ישראלים המגויסים לעבודה בנציגויות בשל הצורך בכוח עבודה בנוסף לשליחים הדיפלומטיים אשר יסייעו בביצוע משימות שירות החוץ הישראלי, בהן: אבטחת השגרירות, דיפלומטיה מדינית, שירות קונסולרי, ניהול כספים, הסברה, דוברות ומדיה דיגיטאלית, מחשוב, סחר חוץ, רכש בטחוני וכיו"ב. חלקם הינם בני זוג של שליחים הנמצאים במדינת השירות, אחרים גויסו בארץ וטסו על חשבונם למדינת השירות ונוספים גויסו בעודם שוהים במדינות השירות באופן זמני, לצורך לימודים למשל.

העובדים המקומיים הישראלים זוכים לתגמול שערכו כשישית מתנאי העסקתו של שליח, הם מועסקים בחוזים ארעיים המפרים במקרים רבים אף את התנאים הסוציאליים המינימליים הנדרשים בחוק.

העובדים המקומיים טוענים כי אם דרישתם לפגישה עם האוצר לא תיענה, הם יפתחו בעיצומים וישבשו את העבודה התקינה בנציגויות ישראל בעולם.