עם הפיכתו של מגזר הפורשים לגימלאות והקשישים מגזר גדול וחלק מרכזי מהכוח הצרכני בישראל, נראה כי גם מוסדות פיננסיים מרכזיים ובנקים מנסים לקרוץ יותר ויותר לאוכלוסיה מבוגרת בישראל.במסגרת תנועה זו, משיק בנק הפועלים שלב נוסף במסגרת המהלך האסטרטגי "הוותיקים החדשים", המיועד לאוכלוסיית הוותיקים לקראת ואחרי גיל פרישה. הבנק מציע תוכניות חיסכון חדשניות להפקדה חד-פעמית, שמאפשרות לקבל הכנסה שוטפת בחשבון העו"ש.בנק הפועלים הכריז בתחילת השנה על מהלך נרחב, ראשון מסוגו בישראל, למען אוכלוסיית הוותיקים, תוך הגדרתו כאחד ממוקדי הפעילות המרכזיים של הבנק בשנת 2015 ובשנים הבאות.
 

בלבו של המהלך עומד התכנון הפיננסי המיוחד לגיל המבוגר, המתבצע ב"פועלים Advisor" - מערכת ייעוץ חדשה שפותחה בבנק, המציעה לאוכלוסיית הוותיקים תהליכי ייעוץ ייחודיים, הכוללים הגדרת מטרות פיננסיות ייעודיות ומתן פתרונות להשגתן, מיפוי מלא של הנכסים וניתוח הכנסות והוצאות בהווה ובעתיד.
 
לצד תהליכי הייעוץ החדשניים, שכבר פועלים בהצלחה בסניפים, הבנק מפתח סל הטבות, שירותים ומוצרים ייחודיים לאוכלוסיית הוותיקים. כאמור, המוצרים
הראשונים שמושקים עתה במסגרת המהלך הם תוכניות חיסכון מיוחדות שמאפשרות ללקוח להפקיד סכום חד-פעמי (החל מ-50 אלף שקל) וליהנות מהכנסה שוטפת של קרן וריבית, בהתאם לתקופת החיסכון. 
 
ההצעה כוללת שתי תוכניות – שקלית וצמודה למדד, לתקופות השקעה מגוונות (בין שנתיים ל-30 שנה), עם יכולת לבחור בין תדירויות שונות של קבלת התשלום השוטף (פעם בחודש, או כל 3, 6, 12 חודשים).
 
תוכניות החיסכון מאפשרות מענה לצרכים הייחודיים של אוכלוסיית הוותיקים, כחלק מבחינה כוללת את תיק הנכסים הפיננסיים שלהם, תוך מתן פתרון לצורך של רבים להבטיח קבלת הכנסה שוטפת לאורך שנים ואפשרות ליהנות בצורה מושכלת מחסכונות שנצברו בשנים של עבודה קשה. בנק הפועלים ימשיך להוביל ולחזק את פלח האוכלוסייה הבוגרת בארץ באמצעות מהלכים משמעותיים נוספים ראשונים מסוגם.