חברת הביטוח "הפניקס", בבעלות איש העסקים יצחק תשובה עומדת בפני מכירה לחברת פוסון הסינית, והעובדים חוששים למעמדם, מה שהביא את ההסתדרות לאיים בצעדים ארגוניים לא רק ב"פניקס" אלה גם בחברות אחרות של קבוצת דלק כמו בית ההשקעות אקסלנס נשואה. 

יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד, העביר בסוף השבוע האחרון למנכ"ל קבוצת דלק, אסי ברטפלד, מכתב התראה טרם נקיטת צעדים ארגוניים בחברת הביטוח הפניקס. בר-דוד ציין בפנייתו כי בניגוד להתחייבויות קודמות של הנהלת הקבוצה בנוגע למו"מ, עד כה לא קוימו ההבטחות הנוגעות לעובדי הפניקס במסגרת עסקת המכירה לחברת פוסון.

במכתבו נאמר עוד שבמידה ועד היום בצהריים לא יתקבל כתב התחייבות לפיו מתחייבת הנהלת הקבוצה לקיים מו"מ אינטנסיבי עם נציגות העובדים, יופעל סכסוך העבודה שהוכרז בחברה - מהלך שיאפשר להסתדרות ולעובדים לפתוח בצעדים ארגוניים.

הבוקר היה בן דוד חריף יותר ואמר: "לא נאפשר את יישום העסקה למכירת הפניקס מבלי להבטיח את ביטחונם התעסוקתי ואת הזכויות הכלכליות של העובדים. במידה וההנהלה תמשיך להתעלם מהתחייבויותיה, לא נהסס לפעול בעוצמה ובכל האמצעים שעומדים לרשותנו".

עוד אמר בן דוד, כי במידה ויוחלט על צעדים ארגוניים בעקבות ההתנהלות החד-צדדית של קבוצת דלק בעסקת המכירה, צפויים עיצומים גם בבית ההשקעות אקסלנס נשואה.

תגובת הפניקס: "מדובר במכירת מניות של בעלת השליטה בקבוצת הפניקס לגוף שלישי. מטבע הדברים, הפניקס אינה משתתפת במשא ומתן, ודרישות העובדים מתייחסות לבעלת השליטה – קבוצת דלק".

"למיטב ידיעת החברה, קבוצת דלק עדכנה באופן שוטף, לרבות ביום שישי האחרון, את ההסתדרות ונציגות העובדים על ההתפתחויות במו"מ. ככל הידוע להפניקס קבוצת דלק הביעה ומביעה נכונות להידבר עם נציגות העובדים ולכן לדעתנו אין מקום לצעדים קיצוניים מעין אלה ומן הראוי למצות את תהליך ההדברות בין קבוצת דלק לבין נציגות העובדים ולמנוע פגיעה לא מידתית בלקוחות ובחברה, לרבות בעלי מניות מקרב הציבור"