חברת פרטנר הישראלית וחברת אורנג' העולמית חתמו היום (שלישי) על הסכם מסגרת חדש  שמתבסס על המעמדו ומיתוגו של פרטנר בשוק הסלולר הישראלי.

הסכם המסגרת קובע ששתי החברות יעריכו את מיצובה של פרטנר בשוק התקשורת המשתנה בישראל . מחקר שוק מקיף ישמש את שתי החברות על מנת להעריך את מיצובה של פרטנר בשוק התקשורת המשתנה בישראל.

הסכם המסגרת קובע כי לפרטנר ול-Orange העולמית עומדת הזכות לסיים את הסכם רישיון השימוש במותג Orange ("הסכם רישיון המותג"): במידה ופרטנר לא תממש זכות זו בתוך 12 חודשים, אז הן פרטנר והן  Orange העולמית תהינה רשאיות לסיים את הסכם רישיון המותג במהלך 12 החודשים העוקבים.

 מחקר שוק מקיף ישמש את שתי החברות על מנת להעריך את מיצובה של פרטנר בשוק התקשורת המשתנה בישראל. הסכם המסגרת קובע כי לפרטנר ול-Orange העולמית עומדת הזכות לסיים את הסכם רישיון השימוש במותג Orange ("הסכם רישיון המותג"): במידה ופרטנר לא תממש זכות זו בתוך 12 חודשים, אז הן פרטנר והן  Orangeהעולמית תהינה רשאיות לסיים את הסכם רישיון המותג במהלך 12 החודשים העוקבים. 
 
בנוסף, ההסכם קובע כי סך כולל של 40 מיליון אירו ישולמו לפרטנר ממועד חתימת ההסכם ועד להשלמת מחקר השוק. כמו כן, ישולם סכום נוסף של 50 מיליון אירו במידה ויובא לסיומו הסכם רישיון המותג בתוך 24 חודשים. 
 
משנה למנכ"ל Orange העולמית, מר פייר לואט, ציין: "Orange מביעה שביעות רצון מהמסגרת החדשה של מערכת היחסים בין שתי החברות. זוהי תוצאה של הדיונים היעילים והמקצועיים שהתקיימו במהלך השבועות האחרונים. מחקר שוק התקשורת הישראלי צפוי לספק תצוגה ברורה שתאפשר לפרטנר לקבל את האפשרות הטובה ביותר עבורה. אנו מחויבים לתמוך במטרה זו. עבור Orange העולמית, ישראל היא בעלת חשיבות אסטרטגית ולנו התחייבות ארוכת טווח אליה, לרבות פעילויות החדשנות שלנו באמצעות חברות קשורות ל- Orange העולמית בישראל".
 
יו"ר דירקטוריון פרטנר, אדם צ'זנוף ציין: "אנו מברכים על חתימת הסכם חדש עם Orange העולמית, בהמשך למערכת היחסים שלנו ב- 17 שנים האחרונות עם המותג ועל כך שהצלחנו לכונן מסגרת חדשה למערכת היחסים העתידית שלנו עם Orange  העולמית".