עלייה גדולה בבעלי עסקים שמפלים עובדים לרעה על רקע מוצא, לאום או כל דבר אחר במחצית הראשונה של השנה.

בששת החודשים טופלו בנציבות השוויון 371 פניות ונרשם גידול חד של 137% בפניות על רקע מוצא, 121% על רקע לאום, 100% על רקע שירות מילואים ו-64% על רקע מין.

מגמה זו עולה בקנה אחד עם הסוגיות שנמצאות על סדר היום הציבורי, לרבות אפליית יוצאי אתיופיה וכן עם המתחים והמצוקות שנוצרו במהלך ולאחר מבצע צוק איתן, הבאים לידי ביטוי באפליית ערבים מחד גיסא ובאפליית משרתים במילואים מאידך גיסא. עוד חשוב להדגיש, שבמסגרת התכנית האסטרטגית של נציבות השוויון לשנים 2014-2016, הוחלט לשים דגש על הגברת האכיפה ביחס לאפליה על רקע לאום ובשנה האחרונה מפעילה הנציבות פורום שמטרתו להגביר את המודעות של מועסקים ערבים לזכויותיהם בשוק העבודה.

הגידול החד בשיעור הפניות על רקע לאום עולה בקנה אחד עם פעולות אלו. במקביל מנגד, נרשמה במחצית הראשונה של שנת 2015  ירידה  של  70% בשיעור הפניות על רקע דת, 27% על רקע הריון ו-26% על רקע גיל. עו"ד ציונה קניג-יאיר, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה הסבירה "אפליה על רקע לאום, מוצא או דת אסורה על פי חוק ואנחנו פונים למעסיקים על מנת לעודד סובלנות ומנהיגות על פני הדרה ואפליה. כמות הפניות על רקע לאום מראה שעוד דרך ארוכה לפנינו להגשמת החזון של הטמעת שוויון".

קניג-יאיר הוסיפה, כי העובדה שנרשמה ירידה קלה בפניות על רקע הריון והורות, אינה מעידה בהכרח על ירידה ברמת ההישנות של מקרי אפליה כאלה ובכל מקרה, עדיין הפניות הללו מהוות רוב מקרב הפניות לנציבות השוויון. "אני פונה למעסיקים ומעסיקות לראות את הפוטנציאל האדיר שיש בהעסקת נשים ולא להתייחס אליהן כאל 'רחם מהלך'. הפתרון לא יגיע רק משוק העבודה אלא מכיוון הספירה הביתית. חלוקת אחריות הורית בבית תביא לכך שנשים תוכלנה לתפוס את מקומן הראוי בשוק העבודה בישראל וכולנו נרוויח".