דיון סוער היה היום (רביעי) בוועדת הכספים של הכנסת בסוגיית תאגידי המים.במהלך הדיון התברר שבנושא תאגידי המים אין חילוקי דעות וח"כים מהאופוזיציה והקואליציה דרשו לבטל את תאגידי המים. אחת הפתעות של הדיון באה מכיוון ראשות המים כשסמנכ"ל בכיר לכלכלה ברשות המים, גלעד פרננדס, אמר "כי ניתן להוזיל מיידית את מחירי המים בכ-16% באם יתקיימו שלושה תנאים: האוצר יסבסד ישירות מתקציב המדינה את המים לחקלאות, שכיום מממונים מתוך משק המים הסגור לכלל הצרכנים ב-400 מיליון שקלים, אם הרשויות המקומיות יורידו את הארנונה על מתקני המים (והתאגידים ואם האוצר יחזיר את הכסף מגביית היטלי מים וביוב, כולל על התעשייה, למשק המים.חברי ועדת הכספים כאמור לא מרוצים מהתנהלות משק המים בישראל. ח"כ חמד עמאר (ישראל ביתנו): "התאגידים הפכו לאימפריה, לא ניתן לדבר עם מנהליהם. ראש רשות שלא יכול היום למנות עובדים, פונה למנהל תאגיד ומכניס עובדים באמצעותו. יש לאפשר למקורות לספק מים עד לבתים ולראות איך המחירים יירדו".ח"כ איציק שמולי (המחנה הציוני) הביא נתונים על היקף העליות במחירים וסיפר "מחירי המים עלו מ-2000 עד 2014 ב-115% כשב-2013 דיבידנדים בתאגידים; 55 מיליון שקלים וב-2014; 380 מיליון שקלים. ראש רשות המים אמר שזה משק כספי סגור ולא ניתן לתת הנחות ולוותר על ניתוקי מים, אך אמר שניתן להתנהג אחרת."בחינת ההוצאות והכנסות התאגידים מלמדת על אפשרות להוזיל תעריפים ב-30% לפחות לחלשים. יש להחזיר לרשויות המקומיות באופן כזה שזה שיהיה שאסור להן לגעת בהכנסות, אלא לשיפור תשתיות המים בלבד", הוסיף. גם בליכוד תקפו וח"כ נורית קורן אמרה: "היו צריכים להיות 15 תאגידים וכיום יש 54 וזה אומר דרשני. רבים מקרב האוכלוסייה המבוגרת לא יכולים לעמוד במחירי המים. אנשים צריכים גם לריב עם המערכת על מנת להוכיח כמה דיירים יש על מנת לקבל את מכסת המים המתאימה להם. זה מצב שלא יכול להימשך".יו"ר וועדת הכספים ח"כ משה גפני (יהדות התורה) אמר בסיום הדיון, "עניין מחירי המים לא יירד מסדר יומה של ועדת הכספים, מממנים דירקטורים ובכירים בתאגידי המים שמקבלים משכורות עתק וזה בא לידי ביטוי במחיר המים. אני מתכוון להגיש הצעת חוק להחזרת הפיקוח על מחירי המים לוועדת הכספים, צעד שהאוצר מתנגד לו נחרצות. נמצא את נקודת הזמן שבה הממשלה תהיה מספיק חלשה על מנת לאשר את הצעת החוק".