חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל פרסמה תוצאות עסקיות טובות לרבעון השני של השנה.

באותם שלושה חודשים מחזור העסקאות גדל בשבעה אחוז ל-16.2 מיליארד שקל לעומת 15 מיליארד ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה גדלו בכתשעה אחוז ל-310 מיליון שקל לעומת 285 מיליון בחודשים אפריל-מאי-יוני של שנת 2014 והרווח הנקי הסתכם ב-42 מיליון שקל, עלייה של שמונה אחוז.

בסוף יוני עמד מספר כרטיסי האשראי שהחברה הנפיקה על 2.3 מיליון גידול של חמישה אחוזים לעומת יוני 2014.

דורון ספיר, מנכ"ל כ.א.ל אמר ל"מעריב אונליין": "הרבעון השני היה רבעון טוב מאוד לחברה, הרחבנו את עולם ההטבות למחזיקי הכרטיס עם השקת Cal חו"ל המעניק מגוון הטבות לנוסעים מחו"ל. הארנק הדיגיטלי עם סל הטבות ייחודי לתשלום במסעדות ושיתופי פעולה עם אתרי מכירות מקוונים. לצד מחזיקי הכרטיס, שמנו דגש גם על בתי העסק העובדים עמנו ויצרנו עבורם סדנאות לחינוך פיננסי כחלק מהמעטפת השיווקית והפיננסית שאנו מעניקים להם.