בנק ישראל הולך על בטוח ולא משנה את הריבית לחודש אוקטובר, ומותיר אותה על 0.10% לשנה.  
בבנק ישראל מסבירים שההחלטה להותיר את הריבית לחודש אוקטובר ללא שינוי ברמה של 0.1%, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3%, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. 
תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, בשער החליפין, וכן במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים. למרות הודעת הבנק המרכזי הם כנראה חוששים לשנות את שערי הריבית ובעיקר לא  לעלות אותו, כדי לא לעודד ביקושים לשקל שיחזקו אותו ויפגעו עוד יותר ביצוא, שיורד בהתמדה. 


ההחלטה זכתה לתמיכה ולביקורת בסקטור העסקי. איילת ניר, הכלכלנית הראשית של בית ההשקעות "יצירות", שיבחה את ההחלטה: "טוב עשה בנק ישראל שלא מיהר להפחית את הריבית שכן בדומה לבנקים מרכזיים אחרים בעולם שממתינים להתפתחויות  בחרה גם הוועדה המוניטרית להמתין ולבחון האם הקיפאון במשק ברבע השני של השנה הינו נקודתי או מסמן מגמה חדשה". 
 צח ברקי, סמנכ"ל כלכלה, מידע ומחקר בקבוצת דן אנד ברדסטריט ישראל, אומר שלהחלטה אין חשיבות רבה, שכן "אם בנק ישראל היה מפחית את הריבית, ההשפעה על קצב האינפלציה ועל הצמיחה היתה שולית,  מפני שההאטה בצמיחה המקומית נובעת מהשפעות חיצוניות". 
ואילו ארז כהן, לשעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, שולל את החלטת הבנק המרכזי ואומר: "היתה חובה על נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג להוריד את הריבית לשער 0 ואולי אפילו לשער שלילי, לראשונה בהיסטוריה. סכנת המיתון המרחפת מעל המשק מחייבת צעד זה ובד בבד גם הרחבה כמותית משמעותית, כלומר קניית אג"חים מסיבית על ידי בנק ישראל".