המפקחת על הביטוח באוצר, דורית סלינג'ר, קנסה אתמול בסכום שיא של 14 מיליון שקל שישה גופים מוסדיים הפועלים בשוק הביטוח וההון. מדובר באחד מסכומי הקנסות הגבוהים ביותר שניתנו אי פעם, כשאת מרביתו ספגה קבוצת כלל ביטוח. העלאת רף הקנסות נעשית בהתאם להודעה מוקדמת של האוצר על כוונתו להתייחס ביתר חומרה להפרת הוראותיו.הקנסות הוטלו בגין חריגה מהוראות האוצר בכל הנוגע למערכת היחסים מול הלקוחות, גילוי נאות על זכויותיהם ואופן ניהול פעילות ההשקעות השוטפת. הקנסות הוטלו לאחר שנציגי כל החברות זומנו כדי להשמיע את טענותיהם.
 
כלל ביטוח נקנסה בסכום של שבעה מיליון שקל בגין אי עמידה בהוראות שמאות ביטוח רכב. על פי עמדת האוצר, החברה שללה ממבוטחים מידע על האפשרות לקבלת הנחה בהשתתפות העצמית אם שמאות הרכב תבוצע במוסך הסדר לאחר שלקוחות בחרו בשמאי חיצוני. עוד קובעים באוצר שכלל ביטוח השתמשה בשמאים חיצוניים כדי לעקוב אחרי פעילות שמאים שביצעו הערכות לנזקי הרכב.
 

חברת כלל ביטוח פנסיה וגמל נקנסה בסכום של 3.5 מיליון שקל על אי העברת מידע ונתונים ללקוחות בנושא המסלקה הפנסיונית ובגין חריגה מהותית מלוח הזמנים הסביר. המסלקה הוקמה כדי להגדיל את התחרות בשוק הביטוח ולאפשר ניידות מהירה יותר של לקוחות. קבוצת כלל ביטוח, שנשלטה בעבר על ידי אי.די.בי, מנוהלת על ידי איזי כהן ובתפקיד יו"ר הדירקטוריון משמש דני נווה. מניות החברה מוחזקות באמצעות נאמן עד למכירתן לצד ג' (ככל הנראה אחת מקבוצת הביטוח הסיניות).
 
מכלל ביטוח נמסר בתגובה: "אנו מכבדים את החלטת הפיקוח בעניין חוזר השמאים אך איננו מקבלים את עמדת הביקורת בנוגע למרבית הליקויים שנמצאו. מדובר בביקורת שנערכה ביחס לשנים 2007־2013, עוד בטרם כניסתה של הנהלת החברה הנוכחית (למעט חודשי הביקורת האחרונים). בגין שנים אלה נמצאו - מתוך מאוד אלפי תביעות - עשרות בודדים של ליקויים, כאשר רק שניים מהם בתקופת ההנהלה הנוכחית ובחודשי כהונתה הראשונים".
 
קנס נוסף בהיקף של 1.05 מיליון שקל הוטל על חברת פסגות גמל ופנסיה שבניהול חגי בדש. באוצר קבעו כי נמצאו ליקויים בנוגע לניהול תחום ההלוואות לעמיתים ובכלל זה תמחור לקוי של ההלוואות, ליקויים במעקב השוטף אחריהן ואופן ניהולן השוטף. יש לציין שהאוצר שם דגש מיוחד בנוגע לאופן ניהול ההלוואות לעמיתים, ובכוונתו להטיל על הגופים המוסדיים מגבלות נוספות. מפסגות נמסר בתגובה כי החברה מסרה את תגובתה לדוח הביקורת והיא תתקן את הליקויים שהתגלו.
 
גם ניהול הפנסיה והגמל של איילון ביטוח ספגה קנס של 904 מיליון שקל בגין דיווחים שגויים למרכז המידע הסטטיסטי בענף ביטוח החובה. חברת הביטוח שלמה ספגה קנס של 700 אלף שקל בגין אי עמידה בהוראות הממשל התאגידי. לבסוף, גם חברת הביטוח ישיר איי.די.איי ספגה קנס של 280 אלף שקל בגין אי עמידה בהוראות השאלות והתשובות המתבקשות בעת פתיחת פוליסה.
 
 הממונה על הביטוח באוצר דורית סלינגר מסרה בתגובה כי הקנסות הם "חלק מהתוכנית האסטרטגית לפעילות תקינה של הגופים המוסדיים וחלק מפעילות הביקורת השוטפת".