בנק מזרחי טפחות פרסם הבוקר (שלישי) את התוצאות לרבעון השלישי של השנה. מהנתונים עולה כי מדובר ברבעון מוצלח עבור הבנק עם גידול דו-ספרתי בכל הפרמטרים החשובים.

הכנסות הבנק מריבית, מעמלות ומהכנסות אחרות בחודשים יולי-ספטמבר הסתכמו בכ-1.44 מיליארד שקלים, הסכום הגבוה ביותר שהציג מזרחי-טפחות אי פעם ברבעון. ברבעון המקביל אשתקד, רשם הבנק הכנסות של כ-1.3 מיליארד. מדובר בעליה של כ-11.1%.

באשראי הקמעונאי נרשם גידול של 10% ברבעון המדובר: 130.7 מיליארד שקל השוואה ל-118.8 מיליארד שקלים בשנה שעברה. הצמיחה באשראי הקמעונאי, המתאפיין בפיזור נרחב ובסיכון קטן יחסית, באה לביטוי בשלושת מרכיביו: משקי הבית, המשכנתאות והעסקים הקטנים.

האשראי למשקי בית הסתכם בסוף הרבעון השלישי של 2015 בכ-21.6 מיליארד שקל, עליה של 8.0% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; האשראי למשכנתאות הגיע בסוף הרבעון לכ-99.3 מיליארד שקלים, גידול של 10.1% ואילו האשראי לעסקים קטנים – אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים ביותר של הבנק, זינק ברבעון השלישי של השנה ב-14.4% לסכום של כ-9.8 מיליארד שקל.

המשך ההתרחבות בפעילות הבנק והצמיחה שנרשמה במגוון התחומים, אפשרו למזרחי-טפחות להציג ברבעון השלישי של השנה תשואה להון של 11.5%. ההון העצמי של הבנק, הסתכם ב-30 בספטמבר 2015 ביותר מ-11.6 מיליארד שקל - גבוה בכמיליארד שקלים מהתקופה המקבילה אשתקד, ולמרות תנאי מאקרו מאתגרים ובהם ריבית בנק ישראל שנמצאת בשפל של 0.1% בהשוואה ל-0.25% בתקופה המקבילה אשתקד, ומדד מחירים לצרכן שירד מתחילת 2015 ב-0.2% לעומת עליה של 0.1% בתשעת החודשים הראשונים של 2014.

הרווח הנקי ברבעון השלישי, גדל ב-0.98% ל-316 מיליון שקלים לעומת 313 מיליון שקלים ברבעון המקביל ב-2014.