מאיימת לעתור לבג"ץ: אחרי ששתקה כמעט שלוש שנים, למרות עצימת עיניים של הרגולציה בנוגע להפרות הרישיון של גולן טלקום, בפטרנר החליטו סוף־סוף להוריד את הכפפות. במכתב חריף שנשלח למשרד התקשורת, פרטנר דורשת לפעול לקיום החוק לקראת בחינת תנאי הרישיון של חברת גולן טלקום בסוף החודש. עוד היא דורשת לנקוט סנקציות חריפות נגד גולן ומדגישה כי אם לא יינקטו פעולות, היא תגיש עתירה לבית המשפט.

פרנטר, הנשלטת על ידי חיים סבן, היא היחידה מבין המפעילות הוותיקות שהחליטה להפר את השתיקה. במכתב היא טוענת כי "לנוכח הסכנה הממשית הניצבת בפני התחרות בשוק לאחר חודשים רבים של חוסר מעש מצד משרד התקשורת, שעון החול אזל והגיעה העת להתערבותו המהירה, לצורך מניעת פעילותה האנטי־תחרותית והבלתי־הוגנת של גולן". במכתב מפרטת פרטנר את סדרת ההפרות לדבריה שנערכו בגולן טלקום, כאשר לטענתה, "בנסיבות אלו, גם הליך הבחינה שמקיים המשרד בנוגע לעסקת המיזוג של גולן וסלקום אינו יכול לשמש עילה לדחייה נוספת של הליכי הפיקוח והאכיפה המתחייבים כלפי גולן". פרטנר דורשת להטיל את כל הסנקציות האפשריות על גולן, לרבות חילוט ערבויות ושלילת הרישיון, וזאת בהתאם לתנאי הרישיון.

בפרטנר מדגישים כי אם לא יישלל רישיונה של גולן, משרד התקשורת מתבקש "לפעול בתקיפות כנגד גולן ולהבטיח שזו תפרוס תשתית תקשורת בהתאם לחובת הכיסוי שנקבעה ברישיונה". עוד מאיימת החברה כי אם לא ייעשה דבר בתוך עשרה ימים, תגיש עתירה לבג"ץ