בלעדי ל"מעריב־השבוע": החשבת הכללית באוצר, מיכל עבאדי־בויאנג'ו, ממליצה שלא לעצור את הליך המכרז למכירת השליטה בתע"ש. החלטתה התקבלה בעקבות בדיקות חוזרות שעשתה מול אנשי משרד הביטחון, ובאמצעות נציגיה בוועדת המכרזים – סגנה אבי גבאי והיועץ המשפטי לאוצר יואל בריס. בעקבות הבדיקות, עבאדי סבורה כי לא נפל פגם בהליך המכרז, שבמסגרתו תימכר תע"ש לאלביט מערכות. "ההחלטות התקבלו לגופו של עניין", טוענים הגורמים שבדקו את הסוגיה.

בדיקה נוספת נעשתה גם מול רשות החברות הממשלתיות, ובה נבדקה התבטאות מנהל רשות החברות, אורי יוגב, שאמר: "בסופו של דבר, ממילא תימכר התעשייה הצבאית לאלביט". יוגב טען כי דבריו צוטטו באופן חלקי בלבד וכי בשום שלב "לא סומנה אלביט מערכות כזוכה יחידה".

למרות זאת, בבדיקה עצמה שנערכה ובמכתב ששוגר לוועדת המכרזים, החשבת הכללית למשרד הביטחון ממליצה לבדוק את ההשלכות "יוצאות הדופן", לדבריה, של עבודה מול ספק יחיד "החולש על כל השוק", זאת אם אכן תימכר תע"ש לאלביט.

במכתב שנשלח פורט נתח השוק העתידי של החברה הממוזגת בשוק הנשק והתעשיות הצבאיות. בדיקת החשבת הכללית נעשתה בעקבות פניית מנכ"ל האוצר, שנעתר לבקשת מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא. שפירא הורה לבדוק את כל ההיבטים של מכרז תע"ש בעקבות פניות שנעשו אליו.

שפירא ביקש מהאוצר לבדוק את הטענות שלפיהן נפלו לכאורה פגמים במכרז, אולם הוא לא הנחה את האוצר לעצור את המכרז אלא להמשיך בו במקביל לסיום הבדיקות. עם זאת, המבקר סירב להעביר את החומר שבידיו לצורך הבדיקה שנערכה באוצר.

בעקבות כך יצטרכו להחליט שר הביטחון משה (בוגי) יעלון ושר האוצר משה כחלון אם להמשיך במכרז. יצוין כי בסמכותם של יעלון וכחלון לעכב את המכרז עד שיסיים מבקר המדינה את הבדיקה שנערכת מטעמו.

למרות זאת, צריך להדגיש כי כעת, לאחר שהתקבלו המלצות החשבת הכללית והממונה על התקציבים, שאינן מונעות את המשך המכרז, יהיה צורך בנימוקים כבדי משקל במיוחד על מנת לעצור את המכרז.