השופטת איטה קציר מבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, קבעה כי עובדת בחברת "מרבד הקסמים", ששובצה לעבודה כעובדת ניקיון במוסך בחיפה, תפוצה בכחמישים אלף שקלים בגין אי קבלתה לעבודה במוסך על רקע מוצאה.
העובדת, שימשה כמנקה בחברת "מרבד הקסמים" אשר סיפקה שירותי כוח אדם למוסך למיזוג אוויר בחיפה. העובדת שובצה במוסך כעובדת ניקיון, ובמהלך סיור ראשוני שנעשה לה במקום, רעייתו של אחד מבעלי המוסך פנתה בקול למנהל העבודה ואמרה לו חד משמעית כי אינה מוכנה להעסיק במקום מנקה אתיופית.
מנכ"ל חברת "מרבד הקסמים" פנה טלפונית לרעיית בעלי המוסך, לאחר הערתה, וזו ציינה בפניו כי אינה מעוניינת להעסיק עובדת ממוצא אתיופי. 

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בראשות השופטת איטה קציר, קבע כי העובדת הופלתה בשל מוצאה. נקבע לעובדת פיצוי בגובה 50 אלף ש"ח בתוספת שכר טרחת עורך דין בגובה 7,500 שקלים.