בנק המזרחי טפחות מקפיץ את שכרו של משה וידמן, יו”ר דירקטוריון הבנק, מ־180 אלף שקל בחודש ל־220 אלף שקל בחודש - עלייה של 22%. כך נודע ל”מעריב־השבוע”.לפיכך, עלות השכר הכוללת העדכנית שעתיד וידמן לקבל נאמדת בכ־3.5 מיליון שקל   בשנה. הסכם השכר החדש כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בבנק שתתכנס ב־8 במרץ. העלייה החדה בשכרו של וידמן מוסברת בהנחיית בנק ישראל מאוגוסט 2015 המונעת מיושבי ראש הדירקטוריון בבנקים את האפשרות לקבלת בונוסים או תגמול משתנה באופציות. עד להנחיה זו עמדה עלות העסקתו השנתית של וידמן על 4.9 מיליון שקל לשנה.נתון ההעסקה האחרון הוא לשנת 2014. חוזה ההעסקה החדש, הכולל את התנאים המשודרגים, יהיה בתוקף עד שנת 2017. עם זאת, ולמרות הנחיית בנק ישראל, נראה כי עבור שנת 2015 ימשיך וידמן לקבל את הבונוס כרגיל, ועל פי ההערכות הוא יעמוד על חצי מיליון שקל לפחות.
 
בשורה התחתונה מתברר שביטול הרכיב המשתנה אכן מפחית את עלות התגמול הכוללת, אך במקביל מביא לעלייה חדשה בעלות השכר החודשית. עקב כך, פערי השכר השוטף בין וידמן לבין אלדד פרשר, מנכ”ל הבנק, ייעלמו בפועל ויהיו זהים. בבנק המזרחי טפחות אישרו אתמול שהם פועלים על פי הנחיות בנק ישראל, ועל רקע זה כונסה האסיפה הכללית לקביעת תנאי העסקתו החדשים של יו”ר הדירקטוריון.
 

יש לציין כי מגבלות השכר אינן חלות על מנהלי הבנקים, שימשיכו לקבל גם תגמול קבוע. הסכמי ההעסקה החדשים של יושבי הראש בבנקים יובאו בקרוב לאישור על פי המגבלות החדשות. מדובר ביו”ר בנק הפועלים יאיר סרוסי, יו”ר בנק לאומי דוד ברודט, יו”ר בנק דיסקונט ד”ר יוסי בכר, יו”ר הבנק הבינלאומי רוני חזקיהו ויו”ר בנק איגוד זאב אבלס. השכר הקבוע ליושבי הראש בבנקים אלה נע בין 150 אלף שקל ל־200 אלף שקל בחודש. עם זאת עדיין לא ברור אם גם בבנקים אלה יוחלט לפצות את יושבי הראש על אובדן הבונוסים באמצעות הקפצת השכר הקבוע.