הכלכלן הראשי במשרד האוצר, יואל נוה עדכן היום (רביעי) את התחזיות לשנת 2016. תחזיות התקציב לשנים 2016-2015 נערכו בחודש ספטמבר 2015 ובמבט לאחור היו קרובות מאוד להתפתחויות בפועל בשנת 2015.התחזיות לשנת 2016 נותרו ברובן ברמה דומה יחסית. תחזית הצמיחה עודכנה ב-0.1 אחוז כלפי מטה, בעיקר נוכח החולשה בייצוא ל-2.8 אחוזים. תחזית הגרעון המעודכנת לשנת 2016 עומדת על כ-2.8 אחוזי תוצר, זאת בהשוואה לתקרת הגרעון לשנה זו שנקבעה על 2.9 אחוזי תוצר.מספרי שוק העבודה נותרו דומים ברובם, למעט עדכון כלפי מעלה בתחזית גידול השכר ועלייה קלה בשיעור האבטלה. עדכון משמעותי יותר חל בתחזית האינפלציה שכעת עומדת על 0.3 - אחוזים ומשקפת השפעה של הירידה במחירי תשומות מיובאות ושל צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה.הכנסות המדינה ממסים ואגרות צפויות לעלות במעט לאור גידול במסים העקיפים, דבר המשקף את העדכון כלפי מעלה בצריכה הפרטית, כאשר מנגד, הצפי להכנסות ממסים ישירים עודכן כלפי מטה לאור החולשה בשווקי ההון. ההכנסות האחרות בשנת 2016 צפויות לעמוד על 35.8 מיליארד שקלים, 0.8 מיליארד שקלים מעל התחזית בבסיס התקציב.שילוב העדכונים בתחזית להכנסות ממסים ואגרות ותחזית להכנסות אחרות מעלה כי סך ההכנסות בשנת 2016 צפוי לגדול ב-1.4 מיליארד שקלים לעומת התחזית בבסיס התקציב.