הנהלת בנק דיסקונט הודיעה היום (רביעי) על חתימת הסכם שכר עם העובדים, הכולל לראשונה שינוי במנגנון תוספות השכר והמענק לעובדים. ההסכם יהיה בתוקף לשנים 2018-2014 ובמסגרתו סוכם על הארכת חוקת העבודה תוארך בחמש שנים נוספות.הסכם השכר כולל סעיפים חדשים ושינויים מהותיים ובראשם ביטול תשלום "דמי המעבר" שהיו נהוגים בעת מעבר מנהלים מתפקיד לתפקיד, תמורת תשלום תוספת חד פעמית של 2.8% (1,500 שקל). בהסכם נקבע מנגנון תשלום המתבסס על תוספות שכר שקליות. 1,000 שקל מתוך הסכום הזה ישולמו בתחילת 2017 והיתרה בתחילת 2018.בנוסף, פערי השכר יצטמצמו וייטיבו עם עובדים בעלי שכר נמוך. למנהלים תובטח תוספת של 250 שקל בגין מענק החתימה. במקביל, גובשו סעיפים חדשים, שמטרתם להגדיל את הגמישות הניהולית, באמצעות מנגנון הקושר בין התשואות שיניבו ביצועי הבנק לבין המענק השנתי.במסגרת חוקת העבודה הוענקה להנהלה גמישות נוספת כמו מסלול גמיש לקידום עובדים והארכה לחמש שנים של תקופת הזמניות של עובדים המעוניינים בקבלת קביעות. במקביל סוכם על קליטה 57 עובדים בעלי צרכים מיוחדים למעמד של עובדים קבועים.בתמורה הוחלט כי ישולם לעובדים בגין השנים הקודמות מענק דיפרנציאלי חד פעמי של 20 אלף שקל בממוצע ולמנהלים 26 אלף שקל.ההסכם הושג לאחר משא ומתן אינטנסיבי שהתנהל בחודשים האחרונים בין נציגי ההנהלה, ראש חטיבת משאבי אנוש, יפית גריאני, והיועצת המשפטית אתי דויטש, לרפי קזלקופי, יו"ר הוועד הארצי, ומיכאל אסור, יו"ר ועד המנהלים.לילך אשר-טופילסקי, מנכ"לית הבנק: "ההסכם מסמן שלב נוסף בתהליך השינוי של הבנק. הוא תומך בתנופת העשייה ובחיזוק כושר התחרות של קבוצת דיסקונט במערכת הבנקאית".